Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಪಾಲ್ವಲ್ಲೊ ದಿವೊ : ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ

Kittall Media Network        2011-09-10 05:31:44
  |     |  2009 ಇಸ್ವೆಂತ್  ಹಾಂವ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆಂ ಏಕ್ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮಾರಡ್ಕ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆ ವಚೊನ್ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲಿ. ತುರಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊನ್ ಕಾಗತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್, ಮ್ಹಜೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಶಾಂತರ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಜ್ , ಫಾಲ್ಯಾಂ  ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.

 

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ ಅಚಾನಕ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. 2011 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಬಾವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾತೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ಖಬರ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ- "ತೊ ಮರೊನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ"!ಹಾಚೆವರ್ತೊ ಆಘಾತ್ ದುಸ್ರೊ ಜಾಯ್? ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ- ಹಿಲರಿ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಮೊರೊನ್ ಘಾಣ್ ಪಡೊನ್, ತೀನ್ ದಿಸಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೂಸ್ ಘುಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೊ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್.

 

ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಾರ್ ಹಿಲರಿನ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆಡಿಸ್ ರೋಗೊಚಿ ಕಾಣಿ

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಎಕೆಕ್ ಚ್  ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಲೊ ಮತಿಂತ್. ದೂಖ್ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದುಕಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

 

ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆನಂದಾಗರ ಆನಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಸರಾಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ,ಹೆರೊಲ್ಫಿಯುಸ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಸುನಂದ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡಾಕ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸುಧಾ,ಹೊಸದಿಗಂತ,ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ,ಉದಯವಾಣಿ,ಅಂತರಂಗ್,ಮಂಜುವಾಣಿ ಅಶೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ತೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊನೆ ಶುಕ್ರವಾರ,ಸಮಾಧಿ,ಭರವಸೆಯ ಬುನ್ಯಾದಿ,ಕಾಲೆಜ್ ಅಂಗಳದ ದೈವ,ಮಾನವೀಯತೆ,ಧಾರುಣ ಹೃದಯಗಳು,ಮೂರುವವನ ಮಗ,ರಗ್ತದ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ,ಕ್ಯಾಪ್ಟನರ ದುರ್ಬೀಣು,ದೀಪದ ಸಾಕ್ಶಿ, ಸೇಡು ಆನಿ ಚಂಡ ಮಾರುತ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಊಂಚ್ ಉಬಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೇಚ್ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಫೆಡರೇಶನಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್.  ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ , ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಾಮೇಳ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಶಾಂತಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ . . .

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಸುನಂದ್  ತಸಾಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ರಜಿಸ್ತ್ರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ ಛಾಪ್ಚಿ ಗತ್ ನಾ.( ಕಿಟಾಳಾನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಜನನ್ , ಫೆಬ್ರವರಿ 12 , 1938.) ತೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡವ್ನ್ ಉಜೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಲ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತಾಂತು ತಾಣೆ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ / ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಟಾಂ  ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉರವ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ವಜ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ದಸೆಂಬರ್ 5 , 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ನ್.  ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸರಾಗ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್  ಲೆಟರಾಂ ಆನಿ ಕವರಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ತೊ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ.

 

05.11.2008 ಆನಿ 27.01.2009 ವೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ 1994  ಇಸ್ವೆಂತ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ಲಿ. ತೀಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಕಡೆ  ಉಲವ್ಯಾಂ  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪೊನಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ನಾತ್ಲಿ . ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಶಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಾಕಾಯೀ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

 
ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಂವಯ್ ಅವ್ಘಡಾನ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಗರ್ಜೆವಿಣೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೆನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಖಬರ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂಯಿ ರಡ್ಟಾ.

- ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ.

 

COMMENTS

J.B.Sanctis , Aikala / Kirem Sep 13, 2011
Thanks Kittall for the write up on Hilary Pinto.As Gladys Rego rightly pointed out that Raknno nespaper is only interested in ads. Last issue out of 28 pages 18 pages were only ads. Its only accommodating writings of their choice.The editorial committee should retrospect and take the necessary action before it is too late.We need progressive thinking writers but at the same time don’t ignore or corner elder writers.They are also good.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Sep 12, 2011

ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೀಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಜಾಳ್ ಕಥಾ, ಜಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ‍್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತ್ಕಕಾಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ತಿ ತಾಣೆ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಪರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವೊಳಕಚ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಯಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಲ್ಲಿ.
ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಶಾಂತ್, ಸುಖಾಳ್ ಯಾದೀಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥಕಾಯೆಚೆ ಕಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾತ್.

Stephen Quadros Permude , Mangalore / Honnavar Sep 11, 2011
This is really gruesome, very unpleasant, yet true. Glady Bai spends lot of her quality time for the good cause of sick, aged, elderly and cornered Konkani heroes. While thanking her and the whole Kittall team for the meaningful work they have accomplished I share the same pain and sorrowful state of affairs brought out here.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Sep 10, 2011
ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ಕರಾಳ್ ಮರ್ಣಾ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಜೆಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಸಲಿ. ಏಕ್ಲೊ ಏಕ್ಸುರೆಂ ಜೀವನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಗತಿಕ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಆಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಂತ್ ತೊಯ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ಸರೊನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡುನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಿ. ತೊ ಏಕ್ಲೊ ಏಕ್ಸುರೊಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ - ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ದೀ ಹಿಲರಿಕ್ ಏ ಸೊಮಿಯಾ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾಂಕಯ್; ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಪಾವೊಂ, ಆಮೆನ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತುಂವೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್.