Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - ನತಾಲಿಯಾ ರೇಶ್ಮಾ, ಬೆಂದುರ್

Kittall Media Network        2017-01-10 09:05:10
  |     |   

ಉಲ್ಲಾಸ್

 

ವಿಲ್ಸನ್ - ರೇಶ್ಮಾ

 

♥ ♥ ♥

 

ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್
ಜೀಣ್ ಭರ್ ಸಾಂಗಾತ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರೆಂತ್ ತುಜಿ ಕಾಂಪ್
ಜೀಣ್ ಭರ್ ಸಂಗೀತ್!ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ, ತುಜೆಂ ಉತರ್
ಜಿಣಿ ಜಾಂವ್ ಕಂತಾರ್
ಮೊಗಾಲ್ಹಾರಾಂ ಆಪ್ಟೊನ್ ದಾಪ್ಟೊನ್
ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಫಾತರ್!

 

♥ ♥ ♥

 

ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 7  ತಾರಿಕೆರ್, ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ನತಾಲಿಯಾ ರೇಶ್ಮಾ ಪಿಂಟೊಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಬಾಂದಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ತರ್ನೊ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ( ವಿಲ್ಸನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್) ಕ್
ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾತರ್ಫೆನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.
ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಸುಖ್ - ಸಮೃದ್ಧೆನ್ ಭರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಮಂಡಳಿ

 

COMMENTS