Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚಿ ಇಮಾಜ್

Kittall Media Network        2016-09-05 13:04:02
  |     |   

ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸಾ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಫಳ್ನೀರ್ಚ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚೆಂ ಆಸೀರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ದರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಇಮಾಜಿಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆಂ 500 ವಯ್ರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.15 ವೊರಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿದಿಸವೆಂ ಸುರ್ವಾತೊನ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಸವೆಂ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

 

 

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಫಳ್ನೀರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ರಸ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಥಳೀಯ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ನಾಂವಾಚೊ ಫಲಕ್ ಅನಾವರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಗುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಗ್ಗೆ ಆಕಾಸಾಕ್ ಉಬಯ್ಲೆ.


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆ.


ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಭ| ಬೆರ್ನಾದೆತ್ ಹಿಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.


ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಸೊಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೈಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ

 

COMMENTS

James Fernandes , Barkur / Chicago Sep 05, 2016

It's because of darkness we like light. Thanks to ... ...