Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಸಾಂ. ವಿಯಾನ್ನಿ ಜಿವಿತ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್

Kittall Media Network        2016-08-06 10:47:33
  |     |   

ಕರುಣಪಾಲಕ ಸಂತ ಮರಿ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಚಾಲನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಮರಿ ವಿಯಾನ್ನಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ನಿವಾಸ್ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ದೀವ್ನ್, ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ ದೈವಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆರಾಧನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಉರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳಾಚಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿ| ರೀಟಾ ವಾಜ್, ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್, ದೈವಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಆರಾದನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಮೊಂತೆರೊ, ಟೆಲಿ ಸೀರಿಯಲಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ನಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಲ್ಬನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

ಟೆಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಣಿ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ಕರುಣಪಾಲಕ ಸಂತ ಮರಿ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಡಿವಾಯ್ನ್ ವಲ್ಡ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ( ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 1 ವೊರಾರ್) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ( ಬುದ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ) ದೈವಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಾಂಚ್ : www.facebook.com/daiviksparsh

 

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಪಾಠ್‌ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ.

 

COMMENTS

Benny D Cunha , Somarpann, Derlakatte Aug 06, 2016

Congratulations.