Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

Kittall Media Network        2016-07-17 20:32:16
  |     |   

 

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಕಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ 20 ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್-ವಿಡಂಬನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ' ಸುಕ್ರಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 15 ವೆರ್ ಇಜಂಯ್ತ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ (ಪಾಮೆಡಿ) - ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಲೇಕಕ್ ಹೆರೊಲ್ಫಿಯುಸ್, ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಸೊಜ್, ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಬಾ| ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಜೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಬಾ| ಡೆರಿಕ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ರೊನಿ ಡಿ' ಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೊ ಹೊ ಸಾತ್ವೊ ಬೂಕ್ ಆಸೊನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಂ. 110  ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ : ರು.100/-  ಪ್ರತಿಯೊ ಸೆವಕ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆನಿ ಲೇಕಕಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. 

 

   

 

 

COMMENTS