Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಬೆಂದುರ್‌ವೆಲ್ : Wedding Bells ನವಿ ಮಾಳಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

Kittall Media Network        2016-07-04 17:40:14
  |     |   

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೊಭಾಣಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸಜವ್ಣಿ, ಫುಲಾಂಚೊ ಆಕರ್ಷಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾ  ಸೆವೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಲಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದೂರ್ ವೆಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಝೋನ್ : 1 ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲೈ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಲಿಕೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಕೇಶವ ಮರೋಳಿ, ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಭ| ಪ್ರಿಮಿತಾ, ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ, ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವಾಟಾಯ್ಸರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹಿತಯ್ಶಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ವಿಳಾಸ್ :


Wedding Bells
Below Just Bake
Presidency Zone one
Bendoorwell, Kankanady
Mangaluru- 575 002
Tel: 0824 4258077, 9343565457
Email:weddingbellsmlr@gmail.com

► ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಓರ್ಕಿಡ್

 

COMMENTS

Roshan , Mangaluru Jul 05, 2016

Congratulations Lancy, Sonia. You are perfect professionals in the field. Wish you all the best m. on new show room.