Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಕಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Kittall Media Network        2016-06-19 18:21:02
  |     |   

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರೊ| ಕಾಶೀನಾಥ್ ಮಹಾಲೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 17  ಜೂನ್ ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ  ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾನ್ ಆನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೆಕರ ಹಾಣಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಯುವ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ತಶೆಂ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾರ್ವೇಕರ್ ಹಿಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

  

 

 

 

 

ಪಣಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗೋವಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಗವೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ದಾಮೋದರ್ ಮೌಜೊ ಆನಿ ಜುಜೊಬಾಬ ಲಾರೆನ್ಸೊ ಹಾಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಘಬಾಲ್ ಹಿಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಲೇಖಕ್ ಸುರೇಶ್ ಗೊಂಡು ಅಮೋಣಕರ್, ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉದಯ್ ಎಲ್. ಭೆಂಭ್ರೆ, ಭೂಷಣ್ ಭಾವೆ,  ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

COMMENTS

Kiran , Mangaluru Jun 20, 2016

Congratulations Basti Maam. You are not only Konkai Aaasti but a great Hasti. Your zeal towards konkani at this age is guiding star for us. May almighty bless you with good health to continue konkani mission.