News Reports

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ನಶಾ’ ಕೊವ್ಳಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್     -    Kittall Media Network

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಅನಿಲ್-ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ನಶಾ" ಕೊವ್ಳಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ - ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್     -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ 

 

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ     -    Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ 

 

ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ ತರ್, ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ - ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್     -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆತಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜೆ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಊಂಚ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ

 

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನವೀನ್ ಆರ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ನೇಮಕ್     -    Kittall Media Network

ಯುವಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿ

 

ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ - ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ     -    Kittall Media Network

ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಾ ಅಶೀರ್ ಧೊರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಝರಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಅಗಾದ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾತ್ರಪ್ ಆನಿ ಸಭ್ದಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಲುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೊ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ನಾಮಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ.

 

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ’ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರದರ್ಶನ್     -    Kittall Media Network

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡಾಂಚ್ಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ - ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

 

ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಕ್ 'ವಿ. ರೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್'     -    Kittall Media Network

’ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಾಂತ್ಲೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ / ಕಥಾಕಾರ್/ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಕಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 

 

ಸೋಫಿಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್     -    Kittall Media Network

ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ - ಸೋಫಿಯಾ - ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಪನ್ನಾಸ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಭಾಂಗ್ರ‍ಾಳ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಆಸಾ 

 

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಶನಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್     -    Kittall Media Network

ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕಿ ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೊ ’ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್" ಆನಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಾಂಚೊ "ಗರ್ಜೆತೆಕಿದ್ ಗಜಾಲಿ" ಬೂಕ್ ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಶನಾದ್ವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

 

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ     -    Kittall Media Network

ಜುನಾಚ್ಯಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೆಟ್     -    Kittall Media Network

ಶ್ರೀ ಧಾಬೊಲಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಭೇಟ ದೀವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ. 

 

ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ - ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್     -    Kittall Media Network

’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಾಟಕಾಂಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾಕೀ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ - ಎಚ್.ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್     -    Kittall Media Network

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಸಂಗಟಕಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ, ಹಿತಯ್ಶಿಂಚೊ ಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಜ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಚಾಲು ದವರ್ತಲೊಂ."

 

ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ     -    Kittall Media Network

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ಮೇ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಎಂಪಾಯರ್ ಮಿಸ್ಚೀಪ್ ಮ್ಹೊಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ( ಸ್ವಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಆನಿ ಜೋಸ್ ಅಲುಕ್ಕಸ್ ಬಾಂದಪ್)  ಹಾಂತು ಅಟ್ರಾವೊ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಂಕಾ 2017  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿದಾನ್‌ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ