News Reports

ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 , ಸನ್ವಾರಾ , ವಲ್ಲಿ ಬೋಳಾ, ಪುಡ್ಲದ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಕೃಶಿ ತಸೆಂ ಹೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ , ವಲ್ಲಿ ಬೋಳಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ , ಮಾನೆಸ್ತ್  ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ತುಪೆಂ , ಸನ್ವಾರಾ , ಫೆಬ್ರೆರಾಚೆ ೨ ತಾರಿಕೆರ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ | ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ತೊಲೊ.

 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 , ಆಯ್ತಾರಾ - ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ವೆನ್ ತಿಸ್ರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ - ಕಲಾಂಗ್ಣಾಂತ್

ಹೊ ಏಕ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ : ೧೭೮೪ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ಮಯ್ಸೂರ‍್ಚೊ ವಾಗ್’ ಗರ‍್ಜಾಲೊ... ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ... ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಆಂಬುಡ್ನ್‌ ಜಮಲಾಬಾದ್‌ ಕೊಟೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ... ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿತಾಂನಿ ಕಪಲಾರ್‌ ಆಖಾಂಡೊ ಲಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ‍್ವೆನ್..., ಹ್ಯಾ ತಿರ್ಲಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್, ಚವ್ತೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಇಂತ್ರುಜಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್,  ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ.

 

ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೀಮಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ (ರಿ) ಬೊಳೂರು, ಹಾಣಿಂ  ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ OPEN ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೀವನ್ ವಾಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಣಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್(ರಿ) ಬೊಳೂರು ಹಾಂಣಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕುಣ್ ಬಾರಾ ( 12 ) ಟೀಮಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ‍್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಕಾ - ಸರ್ವ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ನಾಗರಿಕ್ ಸೇವಾ ವೃಂದಾಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪ್ರತಿಭೆಸವೆಂ,  ಮೌಲಿಕ್ ಆನಿ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಸೇವಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ೨೦೧೨ - ೧೩ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೩೭ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.  ರುಪಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ನಗದ್, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ , ಶೊಲ್ , ಝೆಲೊ ಆನಿ ಫುಲಾಂ - ಫಳಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ ದಿಸಾ ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲಿ.

 

ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ - ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿನಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಪಾದನ್‌ಕೆಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್‌ಅಧ್ಯಯನ್‌ಗ್ರಂಥ್‌ದಸೆಂಬ್ರ್ ೨೧ ವೆರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್‌ ಜಾಲೊ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಕ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಶಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ - ಮಫತ್‌ಲಾಲ್ ಶೋ ರೂಂ

ದಸರಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್,  ಮಫತ್‌ಲಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಜವ್ಳೆ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಶೋ ರೂಂ  ಎಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಹುಕಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹಾಂಚಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ , ಕಂಕ್ನಾಡಿಚಾ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ  ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ರುಮಾಂತ್ ಮಫತ್‌ಲಾಲ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆನಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಸಾತ್.  ಸಾಹುಕಾರ್ - ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೊ, ಹೊಟೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಿಫೊರ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಬೋಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ.

 

ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನತಿ.

ಕಿಟಾಳ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತಾ  - ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿಂ ಮಾಲಕೀ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ.  ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಿಟಾಳ್  ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಇ ಮೇಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳವ್ನ್ ,  ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್, ಕುರ್ಪಾ : ಕಿಟಾಳ್ ವಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರ್ಪಾಮುಳಾಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಕ್ಟೋಬರ್ ೩ ವೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ. ೨೦೦೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ, ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾತೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಠ್‌ಪುಸ್ತಕ್, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾ. ಶಿಕ್ಪಾ ಇಲಾಖೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. 

 

ಬೆಂಗಲೋರ್ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೈಸನ್ ತಾಕೊಡೆ, ಭಾರತಾಂತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ತಾ ಆಸೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ತಿಸ್ರೊ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ ದೇಶ್ ಜಾತೊಲೊ. ಛಾಪ್ಯಾ ಆನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಮಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಯೀ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯೊ ಚಾಲ್ತ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. [ http://bangalorelivenews.com/ ]

 

2013 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ - ಉಮೇದ್ವ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ‍್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ 2012 ವರ‍್ಸಾಚಾ  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31-ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ