News Reports

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಕ್ - ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಜೇಸುಪ್ರಿಯಾ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ, ಯುಎಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ - ಯುಎಇ  ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

 

ಖಡಾಪ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಂಡಾರ್ - ಸುಕ್ರಾರಾ , 2013 ಅಗೊಸ್ತ್ 23.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15  ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ (ರಿ)  ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಣಿ,  ಸುಕ್ರಾರಾ, 2013  ಅಗೋಸ್ತ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.15 ವೊರಾರ್ , ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸಾಲಾಂತ್ , ಖಡಾಪ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಂಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

 

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಎಮ್‌ಸಿಸಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೆಂದ್ರ್ (ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಫಿರ‍್ಗಜ್ - ರೂವಿ, ಸುಲ್ತನೆಟ್ ಒಫ್ ಒಮಾನ್) ಹಾಚೊ 2013 - 2014 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೊಬೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

 

ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್ - ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗೊಂಯಾಂತ್.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾ-ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದ೦ಬರೆಚಿ ದೇವನಾಗರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಗೋವಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಯಾ೦ತ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನ್ ಅಕಾದಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಶ್ರೀ ಪು೦ಡಲಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ೦ ದಿಲಾ೦.

 

ಅಗೋಸ್ತ್ 4 : ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ - ಖೆಳ್ ರಾಜಾಂವ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂಚೆರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಗ್ರಂಥ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‌ವೆದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ನಾಟ್ಯ್ ಪ್ರಾಕಾರಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಗ್ರಂಥ್ - ಖೆಳ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 4 , 2013 ವೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ.

 

ಡೊಲ್ಲಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಕಾ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊ೦ಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಣಿ೦ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ (ಡೊಲ್ಲಾ ಮ೦ಗ್ಳುರ್) ಹಾಂಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. 

 

ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೊಸೆಫ್ಸ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಷನ್ : ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

ಜುಲಾಯ್ 7 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ , ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್, ಮಿರಾ ರೊಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆರ್  ಫುಡ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾ೦ಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾ೦ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ.

 

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ 2013 - 2015 ಆವ್ಧೆಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

2013-2015 ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ಅನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನೀಲ್ ಕೋಟಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆ.

 

ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ - ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ : ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಯು ಎ ಯಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ಕಾಸರಗೋಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಡಾ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2013 ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ ರುಪಯ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ತಶೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತೊಲೊ. ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ : ಜುಲಾಯ್ 15, 2013.

 

ಮಿರಾ ರೊಡಾ೦ತ್ ಮಾಟೊವ್-ಸೊಭಾಣ್ - ಪ್ರದರ್ಶನ್ , ಉಗ್ತಾವಣ್ , ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಸಾ೦. ಜುಜೆ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್, ಮಿರಾ ರೊಡ್ ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಆಯೊಜಿತ್ "ಮಾಟೊವ್ ಸೊಭಾಣ್"  ಪ್ರದರ್ಶನ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಕಾಳಿ೦ 7 ವೊರಾ೦ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಸಾ೦. ಜುಜೆ ಮಿರಾ ರೊಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಸ೦ಘಾಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಣಿ ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್  ಕೆಲೆ೦.

 

ಮಾರ್ಚ್ 24 :

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಎಕೀನ್‌ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್’ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ,  ಆಯ್ತಾರಾ , 24 ಮಾರ್ಚ್, 2013 ವೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಲ್ಮಠ , ಸಹೋದಯ ಸಾಲಾಂತ್ `ನೇತ್ರಾವತಿ ಜುವಾರಿ ಯುವ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿನೂತನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ  ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಹಾಂತುಂ ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಯುವ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಖಾಸ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ತಲೆ.

 

ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊಚಿ ಕೊವ್ಳಿ - ನಸುಕು

ಕಿಟಾಳ್ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ , ತರ್ನೊ ಕವಿ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊ ಆನಿ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜೇಕಬ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನಿರ‍್ಮಾಣ್‌ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ವಿಶಿಷ್ಟತೆನಿಂ ಭರ್ಲೆಲಿ, ಬೋವ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್‌ ಫುದ್ಲಡ್‌ ಕಾನಡಿ ಭಕ್ತಿಕ್‌ ಗಿತಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ನಸುಕು ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಸೋಹನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್‌ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ತಯಾರ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ‌ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್, ಖುದ್ದ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರವೀಣ್‌ ದತ್ ಸ್ಟೀಫನ್ (ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಣಯ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಖ್ಯಾತಿಚೊ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾತೆಲಿ.

 

ಮಾರ್ಚ್ 12 ಥಾವ್ನ್ - ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಚಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಕ್

ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ರಾಥ್ಸಿಂಗರಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ತಿಫೆ ನಿಮ್ತಿಂ ರಿತಿ  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಲ್ ಸದ್ರೆಕ್ ಭರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ೧೧೫ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲ್ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ೧೨ ಮಾರ‍್ಚ್ ೨೦೧೩ ಥಾವ್ನ್ ‘ಘುಟೆವ್’ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಲೊ (ಕೊನ್‌ಕ್ಲೇವ್) ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಂತ್ ‘ಪ್ರೊ ಎಲಿಗೆಂದೊ ಪೊಂತಿಫಿಕೆ’ (ಪೊಂತಿಫಾಕ್ - ಮಹಾಯಾಜಕಾಕ್) ವಿಂಚ್ಚೆ ಖಾತಿರ್’ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯಿತ್ತ್ ಘುಟೆವ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಲೊ.

»»»

 

ಮಾರ್ಚ್ 10 : ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದೀಸ್

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿ೦ಬಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೯ ತಾರಿಕೆಕ್ ೩ ವರ್ಸಾ೦ ಸ೦ಪ್ತಾತ್. ಮಾರ್ಚ್ ೮ ತಾರಿಕ್ ಅ೦ತರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್.  ಹ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಬಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಅಮರ್ ಉಡಾಸಾಕ್ , ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ೬ ಥಾವ್ನ್ ೯ ವರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾ೦ತ್ , ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯ್ ಪಣಾ - ಪದಾ೦ದ್ವಾರಿ೦ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ೦ ಚಿತ್ರಣ್ , ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ  ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ೦ಕ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ಆಸಾ.

 

ಎಪ್ರಿಲ್ 30 , ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ : ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸ್ಪರ‍್ದೊ

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸ್ಥೊ, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಕೊಲೆಜ್, ಮ೦ಗ್ಳುರ್ , ಹಾಂಣಿ 21 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ‍್ಸಾ೦ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ೦ಕ್  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸ್ಪರ‍್ದೊ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾ. ಇನಾಮಾ೦: ಪಯ್ಲೆ೦ ರು: 2000/-; ದುಸ್ರೆ೦:ರು: 1500/- ತಿಸ್ರೆ೦:1000/-  ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕಥಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್: 30 ಎಪ್ರಿಲ್ 2013.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ