News Reports

ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 9 : ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ - ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆ ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರ್ಚ್ 9ವೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾ೦ತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚಾ ದಿಸಾ ’ವಿಲ್ಫಿಚೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ತಾಣಿ೦ ’ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಚಿ-ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ  ಉತ್ರಾ೦ನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಿ೦ಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ತಶೆ೦ ಅಪ್ರೂಬ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ೦ ಕುಟ್ಮಾ ಜೀವಿತಾಕ್ ವಿ೦ಚ್ಣಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಚಾಲ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಅನಿ  ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾ೦ ವಿ೦ಚ್ಲ್ಯಾ೦ತ್.

 

ಮಿರಾರೋಡ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವ್

2014 ಫೆಬ್ರೆರ್ 15 ಆನಿ 16 ತಾರಿಕೆರ್, ಸನ್ವಾರಾ ತಶೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾ೦. ಜೊಸೆಫ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಮಿರಾ ರೊಡ್, ಮಿರಾರೊಡಾ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ತಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಉತ್ಸವ್ - ಆಮ್ಚ್ಯಾಪೂರ್ವಜಾ೦ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚೊ ಸ೦ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶ್ರೀ ಜೊಯ್ ಪಾಲಾಡ್ಕ, ತಸೆ೦ಚ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ದಿಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್, ನಟ್, ಆನಿ ಕೊಮೆಡಿ ಕಿ೦ಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ. ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಲೇಕಕ್  ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್.

 

ಯೂ ಟರ್ನ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್‌ ಏಕ್ ನವೊ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರ್ - ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೊ ಕವಿ, ಬಹುಮುಖಿ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಭಾವ್ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಂಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಯೂಟರ್ನ್’ ದಶೆಂಬರ್ 14 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾರ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾಲೆಂ.

 

ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ರಾಕ್ಣೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಆದ್ಲೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ - ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ದರ್.
ತೆ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಭುಂಯ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗೃತೆನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭುಂಯ್ ಜಾಲಿ, ಒಕ್ಲಾಂಚೆಂ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಧನಿ ಜಾಲೆ. ಫಾ| ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

ಕುಡ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಾಡಿಗ್’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆ೦ಬರ್ ಪಯ್ಲೆರ್ ಎಡಪಡವಾ೦ತ್ ಜುವಾ೦ತರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕುಡ್ಮಿ ಜಾನಪದ್ ನೃತ್ಯಾ೦ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗೋಪಾಲ ಎಂ.ಗೌಡಾ ಹಾಚೆ೦ ತಿಸ್ರೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಾರ‍್ಡಿಗ್’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೆ೦. 

 

ಲಿಯಾಬ್ : ಸುಕ್ರಾರಾ , 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭಾ

ಅಕ್ತೋಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 79 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಲಿಯಾಬಾಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಕ್ರಾರಾ, 18 ಅಕ್ತೋಬರ್ 2013 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ , ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್, ಸಂದೇಶ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ(ರಿ) ಹಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ.

 

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೇರ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾವ್ದಾರಿ ಆಸಾ - ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ , ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ - " ಆಜ್ ಫಕತ್ ಶಿಕೊಣೆಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾನ್ ದೀನಾ. ಶಿಕೊಣ್ ಆಯ್ಕಾತೊಲೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಪಾಳ್ನ್ ತಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕೊಣೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ."

 

ಕಾವ್ಯಾದಾಸ್ - ಥೊಡೆ ಉಡಾಸ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಲಿಯಾಬಾಸಂಗಿ ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಹೊಲಾಂತ್ ( ಆತಾಂ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧಪ್ತರ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ) ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಅಂಜೆಲೊರ್ ಲಿಯಾಬಾಚಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ( ಬೋವ್‌ಶಾ -  ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಲಗ್ನ್ )  ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಿಯಾಬಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ - ತುಮಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಕೆದಾಳಾ ಜಾತಾತ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಯಾಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ - To Rest means to Rust.

 

ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 13 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಲ್ಯುಮೆನ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಣಿ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್, 2013 ಅಕ್ತೋಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಬಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ರೀದ್’ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಲೋಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ‍್ತಲೊ.

 

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರುಣ್, ಫಲಿಮಾರ್

ಸಾವ್ದಿ ತಸಲ್ಯಾ ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಖಾತಿರ್ 2007 ಥಾವ್ನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಫಲಿಮಾರ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ  20 ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಯಾದ್ Al Jaww ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ.

 

ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಕಾರಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆನಿ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಣಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾರಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಡೊ| ನಾ.ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಡೊ| ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 112 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚಾ ಆಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೊಲೊ.

 

2014 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ‍್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಚೊವ್ದಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ 2013 ವರ‍್ಸಾಚಾ  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31-ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯಿ ಮಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಥಾವ್ನ್ 29 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ Bangalore Lit Fest  ಹಾಂತು ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಎಡ್ವಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೊ| ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ( ತುಳು ) ಡೊ| ರೇಖಾ ವಸಂತ್ ( ಕೊಡವ ) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್.ಹನೀಫ್ ( ಬ್ಯಾರಿ) ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲೆ. ನಾಮ್ನೆಚೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಡೊ| ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಅಸ್ತಾಲೊ.

 

ಅಗೊಸ್ತ್ 31 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೀಟ್ ದ ಒಥರ್ : ಹೆಮಾ ನಾಯ್ಕ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ,ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾತೊಳೆಂ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಣಿ ನಾಂವಾಜತಿ ಲೆಖಿಕಾ ಹೆಮಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮೆಳೂಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾವಿಶೀಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಯ್ಕೂಂಕ್ ಸನ್ವಾರ್ 31 ಎಗಸ್ಟ್ 2013 ದಿಸಾ ಬಿಶಪ್ ಹಾವ್ಸ್ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವರಾಂಚೆರ್ ‘ಮೀಟ್ ದ ಒಥರ್’ (ಲೆಖ್ಕಾಂಕ್ ಮೆಳಾತ್)  ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಯೊಜೀತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ - ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚಿ 450  ಪಾನಾಂಚಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಆವೃತ್ತಿ, 20 ಅಗೋಸ್ತ್ 2013  ವೆರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಯೂಝಿಯಾಂಚಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಕ್ಶೀಕಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೇಕರ್ ಹಾಂಣಿ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ 21 ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಸರ್ಭಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ