Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಆಕಾಂತ್‌ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಾಗ್ರುತ್‌ ರಾವಾ! - ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್

Kittall Media Network        2017-12-05 20:01:49
  |     |   

" ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೆದ್ನಾಂಯ್‌ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತೊ ಸಬ್ಡ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್. ಲೊಕಾಮತಿಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್‌ ಜಣ್ ಫೇಕ್ ಮೆಸೆಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಕರ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್‌ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್‌ ಇಡೆಂ ದಿತಾತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ. ತೊ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್‌ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ 'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್' ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್‌ ಆಸ್ಲೊ.

 

 

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ 9 ವೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್‌ದಸೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 03 ವೆರ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್‌ ಅಪೂರ್ಭಾಯೆನ್‌ ಚಲ್ಲೊ. ಬಜ್ಜೊಡಿಚ್ಯಾ ಸೆಕುಲರ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್‌ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಾಥಾವ್ನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್‌ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಫ್ರಾದ್ ಜೊ.ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್‌ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್ "ಹೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ - ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ" ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಯ್ರೊ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ ಆನಿ ಯುವಜಣ್' ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್, "ಭಾರತಾಂತ್‌ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಶಾಂತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಪುಣ್‌ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 'ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀಯರು' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಣ್ಯಾಪಟ್ಟಿ ಕಶಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ 'ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುರೊವ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಯಾಕ್‌ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ತೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಯೇಜೆ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂನಿ ಭ್ಯೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಮೆತೆರ್‌ ಜಾಯ್ಜೆ" ಮ್ಹಣ್‌ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.

 

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು - ಆಕಾರ್‌ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೊಕ್ಪಣಾರ್‌ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿಂಇನಾಮಾಂ ಫ್ರಾದ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಹಾಣೆ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್ ಬರವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಆಮ್ಶೆಂತಿಕ್ಶೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ' ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಬಾ| ಚೇತನ್‌ ಕಾಪುಚಿನ್‌ ಹಾಣೆ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಎಕಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಿ. ನಾಟಕಿಸ್ತ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪಾದುವಾ ರಂಗ್‌ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಕೆಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾವ್ಯ-ಕಥಾರಂಗ್’ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಬಾತ್ತಿ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚಿ 'ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚಿ ಸೊಂವ್ಶಿ' ಆನಿ ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಹಾಚಿ 'ಬಿಡಾರ್' ಕಾಣಿ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಜಿವಿ ಕೆಲಿ. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಚ್ಯೊ ದೋನ್‌ ಕವಿತಾಯ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು - ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಾಯೊಜಕ್ಪಣಾರ್ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿ ಸೊಜಾ (ನಾಟಕ್) ಹಾಕಾ ಆನಿ ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಿವಿಟಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾ (ಕರಾಟೆ) ಹಾಕಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ರು. 20,000 ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್‌ ಆಸ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು -ಗೊಡ್ವಿನ್ ಸುಶ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಘರಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಹಾಕಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ ರು. 30,000 ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್‌ ಆಸ್ಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್ ದೀವ್ನ್ "ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್‌ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಥಂಯ್, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಥಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಿ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿ. ಪುಣ್ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಶಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್‌ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಪುಣೀ 'ಪಾಚ್ವೊ ಹಫ್ತೊ' ಅಭಿಯಾನ್ ಪುಣಿ ಸುರುಕರ್ನ್‌ ರೂಕ್‌ ರೊಂವ್ಚೆಂ ನೀಜ್‌ ಕಾಮ್‌ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ಉತ್ತೇಜಿತ್‌ ಕರಿಜೆ" ಮ್ಹಣ್‌ ಆಗ್ರಹ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

 

 

ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್‌ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾದ್ ಪಿಯುಸ್‌ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಸಹ-ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಚೆ ವಿಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಕಾಂಟೊ 9 ಥಾವ್ನ್ 10 ಅಂಕ್ಯಾಕ್‌ ಚಡವ್ನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೆತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾನ್ ಫೇಕ್ ನ್ಹಯ್‌ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಛಾಪುಂಕ್, ಚೂಕ್‌ ಜಾತಾನಾ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಂವ್ಕ್, ಬರೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪಾಟ್‌ ಥಾಪ್ಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್‌ರಿತಿಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್‌ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಫ್ರಾದ್‌ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಶ್ರೀ ಹೆಮಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗಿಂ ವೆದಿರ್ ಮೇವಿಸ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸುಶ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ, ಫ್ರಾದ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಫ್ರಾದ್‌ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್ಲೆ.

 

 

ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಫ್ರಾದ್‌ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಂದಿಲೆಂ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

COMMENTS