Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಫ್ರಿವಿಟಾ ಆನಿ ನಿವಿಟಾಕ್ 'ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಆನಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ'

Kittall Media Network        2017-11-22 09:18:11
  |     |   

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು', (ನಬಾಜೆ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ 'ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ 'ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭', ಫ್ರೀವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಆನಿ 'ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ೨೦೧೭', ನಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಗೊಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಘರಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ - ೨೦೧೭' ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್, ಪರಿಸರ್‌ವಾದಿ, ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ಹೆ ತೀನ್‌ಯೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೩ ವೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ೯ವ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಲೊ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. ೨೦,೦೦೦ ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. ೩೦,೦೦೦ ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

 

ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೊಜಾ

 

ಗುರ್ಪುರ್ ಕೈಕಂಬಚೆಂ ನಿವಾಸಿ ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್. ೨೦೧೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಗರಚ್ಯಾ ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಥಿಯೆಟರ್ ರಿಪೊರ್ಟರಿ 'ಕಲಾಕುಲ್' ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ೧೩ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಂತಾನಾಮ್, ಸುಣೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಹಾಸ್ತಾ, ಎಕ್ಯೆ ವೇಶ್ಯೆಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ, ಅಲೆಕಾ, ಪೆಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಸಾರ್, ೧+೧=೧, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ೮ ಫಟಿ, ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಪಾಂಯ್, ವಾಟೆ ನಾಟಕ್, ಆಶೆಂಯ್ ಆಸಾ, ಬೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳ್ - ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸೋಫಿಯಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. 'ಆಟ್ ಫಟಿ', 'ಆಸ್ಮಿತಾಯ್' ನಾಟಕಾಂಕ್ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಲಾಕುಲ್, ಥಿಯೆಟರ್ ರಿಪಾರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ 'ಉತ್ತೀಮ್ ನಟಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೬-೧೭' ಆನಿ 'ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಎದೊಳ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೊಜಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

ನಿವಿಟಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾ

 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿವಿಟಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಕರಾಟೆ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಆಸೊನ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್, ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ. ೨೩ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ, ೨೦ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಆನಿ ೧೪ ಕಾಶ್ಯಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ೨೦೦೭ ಥಾವ್ನ್ ೨೦೧೭ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿವಿಟಾನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಧನಾರ್ ಪಡೊನ್ ೩೨ ಸ್ಫರ್ದ್ಯಾಂನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಮುಂಡ್ಕುರ್ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಾಘು ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಶಾಳಾಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಿವಿಟಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ಖೆಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನಿವಿಟಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್

 

ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಸಂರಕ್ಶಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ರೊವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್. 'ಪಾಚ್ವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್' ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್‍ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ 'ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರಿಗೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಖರ್ಚಾರ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ತೊ ರೊಯ್ತಾ. ೨೦೦೪ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಝಡಾಂ ತಾಣೆಂ ರೊಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಮಸಣಾಸಂಗಿಂ ಸುಮಾರ್ ೧೨ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂನಿ, ದೆವಾಳಾವಾಟೆರ್, ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್, ಹೈವೆ, ರೈಲ್ವೆಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಝಡಾಂ ರೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಕಶಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಟವ್ ಚಲವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಗೋಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಘರಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೯ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂಚೆಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ. ಸಮಾಜೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್‍ಚೆ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಖೆಳ್, ರಾಜಕೀಯ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪತ್ರ್, ಆತಾಂ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ.

 

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ೩ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ೫ ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ೯ವೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಬ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಸಹ-ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಚೆ ವಿಕಾರ್, ಮಾ.ಬಾ. ಪಿಯುಸ್ ಸೊಜ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾಚೆಂಯ್ ಚಾಲನ್ ಕರ್‍ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ 'ನಬಾಜೆ-ಅಮೂಲ್ಯಆಕಾಶ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭', 'ನಬಾಜೆ-ಗೋಡ್ವಿನ್ ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಘರಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭' ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತೆಲೆ ಆನಿ 'ನಬಾಜೆ-ಆಕಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾಕೃತಿ' ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಪ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚೆಂ ವಿಡಂಬನಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸೊಜ್ ನೀನಾಸಂ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ 'ಕಥಾ-ಕಾವ್ಯ ರಂಗ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

 

COMMENTS