Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

"ಗಡಿ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಾಜೇ" - ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ

Kittall Media Network        2017-09-26 11:09:31
  |     |   

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ವ್ಹಡ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ತೆಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ ತರೀ, ಉರ್ಭಾ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಸ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಚಾನಿಯೆಸೆವಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ತೋ ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾರಂಗ್ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಹಾಣಿ ಯಶಸ್ವೀ ಆಟ್ ಚರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ಕವಿಸಂಧಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

ಮುಂದರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ " ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಡಿಭಿತರ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವಜೆ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಹೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ರವೀಂದ್ರಬಾಬ್ ಕೇಳೆಕಾರ್ ಹಾಂಕಾ ’ಜ್ಞಾನಪೀಠ’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ್ ಸಯ್ಲ್ ಹಾಂಕಾ ಬಿರ್ಲಾ ಫಾಂವ್ಡೇಶನಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ’ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್’ ಲಾಭ್ಲಾ. ಆಮಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಯ್ಲ್ ಬಾಬಾಂಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಘಾಲಿ. ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸದಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ"

 

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ಸವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಡೈನೇಶಿಯಸ್ ವಾಜ್, ಸಾರಂಗ್ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಹಾಚೊ ಸಹ - ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಎಡ್ಮಿನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಡೈನೇಶಿಯಸ್ ವಾಜ್ ಹಾಣಿ " ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸದಾಂ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಹಾಡ್ತಾ. ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ಅನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಂಧಿ ಅಸಾ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕ್ಚೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ ಅಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಾ ಮಿನತೆಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಯ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಧಾರಾಳ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಶಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಸದಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರವ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಸಂಧಿಂತ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ’ ಪರ್ಕಿ’ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಹಿಣೆ ’ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ’ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಣೆ ’ ಪಿಶೆ ಪೆಟೆ’ ವೆಲಿಸ್ಸಾ ಮೊರಾಸ್ ಹಿಣೆ ’ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಜೀವ್’ ನವೀನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ’ಖಿಣಾಂ’ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಹಿಣೆ ’ ಮಹಾ ಮೌನಾಚೆ ಮ್ಹಾರ‍್ಯಾಂತು’ ಜೋನ್ ಶುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಣೆ ’ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಶನ್’ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ’ದಾನಿ ಆನಿ ದಾನಿ’ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹಾಣೆ ’ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗೋದಾಮ್’ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆ ’ಆಮ್ಗೆಲೆ" ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ’ ವನ್ ಬಿ. ಎಚ್. ಕೆ. ಕವಿತಾ’ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಿಣೆ ’ಆಶಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾ’ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಿಣೆ ’ಉಬ್ದೆಸ್’ ಆನಿ ಕವಿಸಂಧಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣೆ ’ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಆಬೊಲಿಂ’ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗಡ್ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರುತಾ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಕಶೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾ. ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಕ್ ಧರುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಕವಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾಜಿಬೆರ್ ಘೊಳ್ಟಾತ್. ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕವಿಸಂಧಿ ಸಾದರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ವಾಡಾವಳ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಶೆಣೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶೆಣಾಯ್ತಾತ್"

 

ಕವಿಸಂದಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಎಕಾ ಸೀಮಿತ್ ಪರಿಧೆಭಿತರ್ ’ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಬಂದಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಂಡುನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಕಶೆಂ ಅನ್ಬೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಂಬಂದ್ ಕಿರ್ಲಾತಾತ್, ಆನಿ ಸಂದರ್ಭಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲ್ತಾ, ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿತಾನಾ, ತೋ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವಾ ಆಲೊಚೆನೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಜಾತಾ, ಅನಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜೆನ್ನಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೊ ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಘೆತಾ, ತೆನ್ನಾಂ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಕಶೆಂ ’ ಸಹಿತ’ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್, ಹತುಮಂತ ಚೋಪ್ಡೆಕರ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರಬಂದ್, ಪ್ರೊ| ಸೀತಾಂಶು ಯಶಸ್ಚಂದ್ರ ಹಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕವಿಸಂಧಿಂತ್‌ಚ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಕಿ, ತೀನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ಕವಿತಾ, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚಿ ’ ವನ್ ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ. ಕವಿತಾ’, ಕವಿ ಮಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಚಿ ’ ಮಾಂಯ್ ಅನಿ ಆಬೊಲಿಂ’ ಆನಿ ಕವಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ’ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗೊದಾಂವ್’ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ಏಕ್: ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಥಳೀಯ್ ಪರಿಕರಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಕ್ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೋವ್‌ಶಾ ಅರ್ಥ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ತಾ, ದೋನ್ : ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದರ್ಶನಾಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ತೀನ್ : ಸಂಕೀರ್ಣತೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾತ್, ಚಾರ್ : ಉತರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾನಾರ್ ವಾಡ್ತಾತ್ - ಸಭೆಮುಕಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ದವರ್ಲೆ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಭೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಆಪ್ಣೆ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ, ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಕಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್ ಆನಿ ಅಕೆರಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮತಾಚೆರ್ ಸಂವಾದಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ? - ಹೆವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " “ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಲ್ಜೈಮರ್ ಯೇನಾ, ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಯೇನಾ" ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ವಾಜಪೇಯಿಚೆರ್ ಉಲೊಣೆಂ ಪರ್ತಾಲೆಂ. ತರ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ವಾಜಪೇಯಿಕ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಕಶಿ ಲಾಗ್ಲಿ? ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಉತಳ್ ಉಲೊಣಿಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವೇಶನಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ - ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆ ಉಲೊಣೆಂ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್. ಅನ್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ - ಗೂಗಲ್, ಯುನೆಸ್ಕೊಚೆ ಸರ್ವೇ ಸಭೆಮುಕಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಉಲವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗತ್ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮತ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ! ಜಾಂವ್ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಸರ್ವೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬಸವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಅತಂತ್ರ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾ? ಸರ್ವೇ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕಸೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆಂಕ್ಡೆ - ಸಾಂಕ್ಡೆ ಕಿತ್ಲೆ ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಉಟೊನ್ ವೆತಾತ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಶನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಶನಾಕ್ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್? ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲವ್ಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್’ಯೀ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಸುರು ಜಾಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಯ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.


ಮುಂದರುನ್ ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿಂನಿ ಭಾಷಣಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ’ಹೆಡ್ ಲೈನ್’ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಿಂದು ಉಲಯ್ತಾ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ತಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹೆ. ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಹಾಂಗಾ? ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಗೀ ?

 

ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚೆರ್ ಮಟ್ವೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.

 

ಕವಿಸಂಧಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕವಿಸಂಧಿಂತ್ ಬಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ಹಾಕಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

ಸಾರಂಗ್ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾರಂಗ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ರೆಡಿಯೋಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ ಆನಿ ಉದ್ಘೋಶಕ್ ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

  

COMMENTS