Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Kittall Media Network        2017-09-14 13:03:55
  |     |   

"ಆಮಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಬೋವ್ ಬರ‍್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಶಾ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ" ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗಡ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಎಡ್ಮಿನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ, ಮ್ಯಾಂಗಲೊರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡರ್.ಕೊಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರುಪಯ್ 5000, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್; ರುಪಯ್ 3000, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರುಪಯ್ 2000 ಮಾತ್ ನಯ್ ಉತ್ತೀಮ ಕವಿತಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ  

 

  • ಕವಿತಾ ಸ್ವತಾಚಿ ಆಸೊನ್ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ
  • ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ಯೆತ್.
  • ಕವಿತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 30, 2017
  • ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾನಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಿಜೆ
  • ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಸ್ವಂತ್ ಆಸೊನ್, ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಪ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸ ರೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ
  • ಬರಹ ವಾ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ್ ವಾಪಾರುನ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ಐಡಿಕ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ಚಿ- poeticskonkani@gmail.com

 

ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ

 

POETICS POETRY COMPITITION 2017
Naman Ballok Jesu Office
Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte
Kulshekar Post Mangaluru- 575005

 

ಸಂಪರ್ಕಾಕ್  9743207096 ವಾ 9844241785

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಸವೆಂ, ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಕಳವ್ನ್, ಕವಿತೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ಆನಿ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

 

COMMENTS