Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

Kittall Media Network        2017-09-10 08:36:49
  |     |   

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - IV ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಚಲ್ತಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - VII ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ದೋನ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಚಿ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೊ ಸರ್ತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಕೇರಳ, ಮುಂಬಯ್, ಪಣಜಿ ಆನಿ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೈನಲ್ಸ್ 2018 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ, ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ರುಪಯ್ 300 ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆ ಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಚಿಂ ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಲಿಂ.

 

ಫೈನಲ್ಸಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (ಲ್ಹಾನಾಂನಿ - ದೋನ್ ಕವಿತಾ; ವ್ಹಡಾಂನಿ - ತೀನ್ ಕವಿತಾ) ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಧಿ ಲಾಭ್ತಲಿ. ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

 

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊಂಡ್ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ ಯಾ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಆದಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 99801 36297

 

ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಆನಿ ವಿವರ್ ►


• ಪಣಜಿ: ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
• ಮಡ್ಗಾಂವ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಶಾಳಾ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
• ಮಂಗ್ಳುರ್: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 9:30
• ಬಂಟ್ವಾಳ್: ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ICYM, ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್. ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
• ಮುಂಬಯ್: ಜೆರಿಮೆರಿ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೊಬರ್ 1, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
• ಉಡುಪಿ: ಹೋಲಿ ಫೆಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹೊಲ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ , ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಶನ್ಸ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2017, ಸಕಾಳಿಂ : 10:00
• ಕೇರಳ: ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ’ಮಹಿಮಾ’ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್ಗೋಡ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00

 

(ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸರ್ತಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ. ವಿವರ್ ಅಸೊ ಆಸಾ: ನವಿ ಮುಂಬಯ್, ಜಾಗೊ: ನೆರುಳ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಕೊಂಕಾಣ; ಮುಕೆಲಿ: ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9820581333; ದಹಿಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಜಾಗೊ: ಮೀರಾ ರೋಡ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ; ಮುಕೆಲಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9869043926; ಭಯಾಂದರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿರಾರ್, ಜಾಗೊ: ವಸಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್; ಮುಕೆಲಿ: ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 88790443155; ಸಾಕಿನಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊರೆಗಾಂವ್, ಜಾಗೊ: ಜೆರಿಮೆರಿ, ಜಾಗೊ: ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ; ಮುಕೆಲಿ: ಜೊನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9004087336; ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ, ಜಾಗೊ: ಮಲಾಡ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017; ಮುಕೆಲ್ನ್: ಗ್ಲೆಂಡಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9820291563)

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಯೆದೊಳಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೊ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ अखिल भारत भुरग्यांचो कविता स्पर्धो  ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಅರ್ಜಿ ಫೊರ್ಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ, ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

 

COMMENTS