Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

"ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಕರಾ, ಠಿಕೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್ ?" - ಡಯಾನ್ ಡಿಸೊಜಾ

Kittall Media Network        2017-09-02 11:32:20
  |     |   

"ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಾಡುಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಟ್ಟುಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲೊ,  ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ಫಾತೊರ್ - ಮಾತಿ ಸಯ್ತ್ ವೊತ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗಾರ್ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಗಾಡುಂ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ಉಟ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಅಕೇರಿಕ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಪರಿಂ ಠೀಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಠಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮಿ ಕರಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಯಾನ್ ಡಿ ’ಸೊಜಾ ಮುಕಾಮಾರ್. 

 

 

ತೋ, ’ನಾಟಕಾದ್ವಾರಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್’ ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೆಯಾಖಾಲ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ 74 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಸಾಸ್ತಾನ್ ಹಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

 

"ಜಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ - ಜಾಂವ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ಮ್ಹಿನತೆಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯ್ಲ್ಯಾಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್  ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ವೊಳಿಂ - ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್, ಪೂಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಯ್ಸರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತೆಸಾಂವಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಧುವೆಕ್ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಪುತಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಗಲ್ಪಾಚಿ ವಿಜಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಶೆಂ... ಅಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ತೆಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ. "ಮ್ಹಾ...ಕ್ಕಾ  ಪ ..ರಿ ಕ್ಸಾ...ಬಬಬ ರೆ ಮಾ ಕ್ರ ಮೆ..ಲುಂ, ಪಾ ಸಾ ಜಾಂ.. ವಕ."  ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತೆಂ ತೆಸಾಂವ್ ವಾಚುಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟಾಲೋಗಿ, ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಅಕೇರಿಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ, ಮಾಗೀರ್ ಹಾಣೆ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ?" 

 

ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಉರ್ತಾಗೀ ? ಮೊರ್ತಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಫುಲಾಂ ರಾನಾಂತೀ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫರ್ಮಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಜಿಯೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್ತಾ... ಮೊರ್ತಾ... ಮ್ಹಣ್ ಗಾಬ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಜೀವಾಳ್ ದವರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಉಲಯಾ. ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಏಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯಾ. ಠೀಕೆಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಜೊಡಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮಿ ಕರಾ. ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಲ್ಹಾನ್, ಚುಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಾತ್. ನಾಟಕಾಂನಿ ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಪೇಪರಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ" 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ (ಪಾಮೆಡಿ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಜೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪಣ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಹಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಕಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. 

 

   

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 74 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ನಾಟಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಎದೊಳ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ದುಬಯ್ ಹುಡ್ಗ’ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ 107 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ’ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾ ಅತ್ತ್’  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ 116  ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೋ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ವಿಶೆವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ವಾಪಾರುನ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಏಕ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ. ನಾಟಕಾಂತ್ ಫಕತ್ 25%  ಕಾಣಿ ತರ್, 75% ಕೊಮೆಡಿ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಭುರ್ಶ್ಯಾ ವಾ ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಥಾವ್ನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಂವ್ ವಾಪಾರಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿ ಕೊಮೆಡಿ Situational Comedy. ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಲೆಂ." 

 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಆತಾಂತಾ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಲವ್ನ್,  ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಲ್ವಿನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ’ಯೆಯಾ ಹಾಸುಂಯಾ’ ವೆದಿರ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಏಕ್ ದೋನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ , ಪೂಣ್ ಫ್ಲೊಟ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರಾನ್ ಆತಾಂ ಪ್ಲೊಟ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಅಕ್ತೊಬರ್ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಅಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ’ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಲ್ ಖಾಲಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಅಕ್ತೊಬರಾಚ್ಯಾ 29  ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಎಕುಣ್ 12  ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೀನ್ ಘರಾಂ ಆಸಾತ್. ಘಾಸ್ಪಾರ್ ಆನಿ ಲೂಸಿಬಾಯ್ ದೊಗಾಂಕೀ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಅಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ  ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್."

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಫ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ನಾಟಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ನಾಟಕಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂನಾಚ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ನಾಟಕ್‌ಚ್ ನಯ್ - ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಬರೆ ಫಲ್ ದಿಂವ್ಚೆ ರೂಕ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆ. ಉಡಾಸ್ ದವರಾ - ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ, ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವೆಚೆಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ -  ಉಲಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ -  ಹಾಂವೆ ರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂವಿಶಿಂ ಹೆ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ದಿತ್. ಹೆಂ ಹೊಲ್ ಪರ್ನೆಂ. ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ನಾಟಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ? ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಾರಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೊ. ಸೌಂಡ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗಲಾಟೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಿರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಿರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಯ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ಪ್ರಿರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್. ಜರಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲೆನಾಂತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಯ್. ಜರಿ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಿರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ್‌ ಚ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ."

 

  

ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ" ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಹೂರ್ತಾವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಜ್ ಡೊಲ್ಲಾಚಿಂ ಖತ್ಕತ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲಾಂ " ಡೊಲ್ಲಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ"

 

ಮುಂದರುನ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಡೊಲ್ಲಾ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕಾರ್. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್  ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಲೊಂ. ಉಲಯ್ತೆಲೆ - ಬರಯ್ತೆಲೆ,  ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ , ಬರಯ್ತಾತ್, ಉಲಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಚ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಹೆರ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ. ಹಿ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಪಯ್ಕಿ,  ತೋ ಕಿತ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್ ವೊಂತ್ ಗೀ ತಿತ್ಲೋಚ್ ಬೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ತಾಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್  ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಫಕತ್  ತೋ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುಜಾತಾ, ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೋರ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ತಿಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ  "

 

 

  

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಲಾಸಂಪತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಚುಕಯ್ನಾ" 

 

ಮಾ| ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಜೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ " ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆತಾಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತಿಂ ತರ್ನಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್." 

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಿಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. 

 

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 

 

 

COMMENTS