Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಸಾ - ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್

Kittall Media Network        2017-08-05 13:01:36
  |     |   

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಲಾಂಭ್ ಕಾಳಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ತೆರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಂತ ನಾಮ್ ದೇವಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆವೆಳಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲಿಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೊರ್ಚುಗಿಸ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಗೊಂಯಾ ಆಯ್ಲೆ, ತೆ ಮೀಸ್ - ರಜಾರಾಕ್,  ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಪಡ್ಲಿ ’ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ಆಶೆನ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಶೆನ್’ ತವಳ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂಕ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಾಜೆಚ್ ಪಡ್ಲಿ. ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ’ ತಸಲೊ ಗ್ರಂಥ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಸೋಧಕ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್. 

 

 

ತೋ ಸನ್ವಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 19  ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಕೆಂದ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಕೊಲೆಜ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

ಮುಂದರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಕತ್ ಮರಾಠಿಚಿ ಏಕ್ ಬೊಲಿ ವಾ ಉಪಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ 1992 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ರಾಜಾಶ್ರಯ್ ಲಾಭ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಿಣೆ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಥಾ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾಶಾಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಜಾಥಾ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆವರ್ವಿಂ ವರ್ವಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಫಾಯ್ದೆ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಏಕ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲಿ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಳಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನ್ಯಾಿಲ್ಚ್ಯಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡಾ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಡಾ| ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ - ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್. ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ತಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ತಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ - ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ’ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ’ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಗ್ರಂಥ್ ತರ್, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಶೆಣೈ ಗೊಂಯ್ ಭಾಬ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್"

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಯೆವ್ಜಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಡಾ| ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಸಂಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ, ವಿಕಿಪೀಡೀಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲಿಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂಕ್ ಪೀಠಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಯೀ ಪೀಠ ಕ್  ಆಸಾ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಡಾ| ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ " ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪೂನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಎಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ಕಸೊ ಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್. ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್, ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಕ್ ಭಾಸ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ."

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಡಾ| ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ " ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಗೋವಾ - ಕರಾವಳ್ - ಕೇರಳ  ಅಶೆಂ ’ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್, ಎಕಾ ಸ್ಲೇಟಿತ್ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಅರ್ಥಾಸವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಜಣಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್, ಸೊಭಾಣಾಂ, ಪದಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್"

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ| ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಕುಲಸಚಿವ್ ಡೊ| ಕೆ. ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಆವಯ್ ಪಾಳ್. ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರ್ಚಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಚಿ ಭಾಷೆ ಮಾರಿಫಾತ್. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜರ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ ತರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಮಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಉರಯ್ಜೆ ತರ್ ಫಕತ್ ಅಶೆಂ ಆಚರಣಾಂ ಕರ್ನ್ ತಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ತಿ ಉಲಯ್ಜೆ. ಭಾಸ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉರ್ತಾ, ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಭಾಷೆಕ್ ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ಭಾಸ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್. ತುಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಕೋಶ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ಸಬ್ದ್ ತಾಂತು ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ, ವಾಡ್ತಾ. ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಚೊ ಅಹ್ವಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಾಲೊ"

 

 

 

 

ಮುಂದರುನ್ ಡಾ|  ಲೋಕೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ವಾ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂಚೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆಯಾ. ತಾಂಕಾ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕರ್ತಾಕರ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆಚೆಂ, ವ್ಯಾಕರಣಾಚೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಜ್ ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ದೀವ್ನ್ ವಚ್ಯೆತ್."

 

"ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಭಾಸ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ನೆಹರೂ, ಪಟೇಲ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ. ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಝುಜಾನ್, ಹೆಂ ಝುಜ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ರಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತೋಚ್ ರಾಜ್ಯ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಭಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾಗೀ ? ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ - ಭಾಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ತಿ ಉರಯ್ಜೆ, ವಾಡಯ್ಜೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಚರಣಾಂ ಕರುನ್ ನಯ್."

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶಾನಭಾಗ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ( 9 ಜಣ್ ) ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ. ಎ. ವರ್ಗಾಕ್ ಆಸೊನ್, ಹೆ ನೋವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ’ನವರತ್ನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಡಾ| ಅರವಿಂದ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಂ. ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ಹಿಣೆ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ಎಡಪದವು ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಜಾನಪದ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.    

 

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ

 

 

 

COMMENTS