Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್

Kittall Media Network        2017-08-19 08:57:03
  |     |   

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸ್ಥೊ, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಮ೦ಗ್ಳುರ್, ಹಾಣಿ ಟಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ೦ತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 2017-ತ್ ಪ್ರಾರ೦ಭ್ ಜಾತಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ, ಧಾ ಅಧ್ಯಯನಾ೦ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕನಿಶ್ಠ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ೦ ಮಾದ್ಯಮ್ : ಕೊ೦ಕಣಿ - ಕಾನಡಿ ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್.

 

ಪುನರುರ್ಜೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಪಾಠ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ :

 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ: ಕೊ೦ಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕೊ೦ಕಣಿ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್, ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಕೊ೦ಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್.


ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ: ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಠಿಕಾ, ಭಾಶೆ ವಿಗ್ಯಾನ್, ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕೊ೦ಕಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ್.

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಠ್ಯ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಸ೦ಬ೦ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

 

ಸುಚನ್: ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪಾಠ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತರಿ ಹೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಜಾಣಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ reference studies ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಜಾಪಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ್‌ಮಾಪನಾಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಅಂಕಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿರ್ ಸ೦ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಬ್ತೆಲಿ.

 

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶುಲ್ಕ್: ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್: 1250=00. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್: ರುಪಯ್: 1250=00/- ವಿದೇಶಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್: ರುಪಯ್: 8000=00- (ದೋನ್‌ಯಿ ವರ್ಸಾ೦ಕ್)

 

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ► 


Executive Director
Konkani Institute
St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru- 575 003
email: konkaniinstitute@gmail.com
Landline: 0824-2449700 Extn: 112
Cell: 09845083148/09449063325

 

COMMENTS