Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್

Kittall Media Network        2017-08-15 08:41:15
  |     |   

"ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ತೀನ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ. ಪಯ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್, ಮಾಂಯ್. ದುಸ್ರಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್. ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಧರ್ತಿಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್. ಭಾರತಾಂತ್ 700 ಭಾಸೊ ಆಸುನ್ ತಾಂತು ಆರ್ವಾಸ್ ಭಾಸೊ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಆತ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಯೀ ಆಜ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಗಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್, ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್, ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಸಿ. ಡಿ. ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖುಶೆಚಿ. ಪೂಣ್ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ದಾನಿ ಆನಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್.

 

 

 

 

 

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾ ದೀಸಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ತಾಕ್ ಚಾಳ್ನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಪಾಚಾರ್ಯಾಂ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾಣಾಂಚಿಂ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲೊಣಿ ಕಾಡ್ನ್, ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

ಮುಂದರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ’ಮ್ಹಿನತಿ ಲೋಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭುಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಡ್ - ಮಾಡಿ ಲಾವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದೆನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಖಾತಿರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್, ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಲೊ. ಆಜ್ ಅಶೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಲ್ಪ್, ಯು.ಕೆ, ಯು.ಎಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಲಾಯತಿ ದೆಶಾಂನಿ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇನಾ. ತಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಣಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಬ್ - ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳಾನಾ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಯೇನಾ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಸಬ್ದ್ - ಡಾಡಾ, ಮಮ್ಮ, ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ. ಅಶೆಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ಸಂವಹನಾಚೆ ವಾಂದೆ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್, ಸಂಬಂದ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿಮ್ ಖಾಣಾಂ ಜಶೆಂ ಕುಸ್ವಾರ್, ಕಿಡ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂತು ತಾಂಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಆಮಿ ಉರಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ತಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಜೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಪದಾಂ - ಸಂಗೀತ್ ಘಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಪರಂಪರಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರಿಜೆ"

 

ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲಿ ಸಳಾವಳ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಮಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ತೆ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಸುನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಣಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಗೆಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಿರೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾ ದೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ಲಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ತೆ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಹೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೇಕ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ"

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ , ವಿಲಾಯ್ತಿ ದೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಹಾಡಾಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ದೇವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದಾತಾರಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಶಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ , ಹಾಂಕಾ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದುಕಯ್ನಾಯೆ. ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಮಿ ಆನಾಥಾಶ್ರಮಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡಾವತ್ ಅನಾಥ್ - ಗತ್ ಆದಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂಚಿಂ ದಾತಾರಾಂ. ಅನಾಥ್ ನಯ್ - ಗತ್ ಆದಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್. ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಫಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ತೀಚ್ ಗತ್ ಯೆತೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್, ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಪಳಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂಕ್ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತಿಂ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಂತ್ ಘಾಲ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಆಮಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಗಾರಾಂಚಿ ದೇಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ದವರ್ನ್ ಜತನ್ ಘೆತಾತ್ "

 

"ಆಜ್ ಆಮಿ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಲಗ್ನಾಚೆ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಆಜ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್. ಆದಿಂ ಘರಾ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಮುಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಘೊವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಅಪಾಪಿಂ ಮಾನ್ ಉದೆತಾಲೊ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ತೆಂ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಘರ್ - ಘರಾಣೆಂ - ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾಲೆ. ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಧುವೆಕಡೆ ಕಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಭಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಘೊವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಘೊಳೊನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ. ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪರಂಪರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ತೀ ಏಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಅಸಲೆ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ದೊನಾಂಕೀ ಆಮಿ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಮಿಸ್ರಾನಾಯೆ"


  KWAA ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್  

 

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘತಕ್, ನಟ್ ಆನಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಕಾ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಹಾರ್ ಆನಿ ಶಾಲೊ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸನ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾರ್ ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕೊನ್ ಆಜ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಶೆಂ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಫ್ರೆಡ್ಯೆಸ್ ಕಾಮತ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಭಾಭಾವ್, ದಲ್ಮೇದಾ ಭಾಭಾವ್ ತಸಲೆ ದೆಣ್ಯಾವೊಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ತಸಲೆ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಸಲೆ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್, ನವೀನ್ ಪಿರೇರ್ ತಸಲೆ ಕವಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್. ಆಜ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರಯ್ಜೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆಮಿ ಘರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಜೆ. ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚುಕಿಚೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತೊ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಬರೆಂ ಫಳ್ ಆಮಿ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಗಾಂವಾತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಬಾಳ್ವಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕೊರೊಡೊಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಹ್ಯಾ ಅದಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ? ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ? ಪಳಯಾ ಆಜ್ ಹೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್, ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾ, ಬಸೊಂಕ್ ಬಸ್ಕಾ ಉಣ್ಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿವಸಾ ಖಾತಿರ್. ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಳ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾ ತಸಲೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊಂಚಿಂ ನಾ."

 

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಲಿಗೊರಿ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚಿ ಸಭೆಕ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

 


ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕೆ ಪರ್ಬೆಚೆ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ " ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ತಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಜೊಕ್ತಿ ವೆದಿ ದೀಜೆ. ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಿ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಪ್ರದಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಪಾನ್ಫೊಡ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಶಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸೊಜ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಹಿಂ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.

 

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಝೆಲೆ ಗುಂತುನ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಜಶೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ಗೊಡ್ಶ್ಯೊ ಇಡಿಯೊ ಸೆಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ನವೀನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ಸುರತ್ಕಲ್

 

 

COMMENTS