Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ - ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

Kittall Media Network        2017-08-12 13:49:52
  |     |   

`ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' ಹಾಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 20 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ `ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ' ಅಗೊಸ್ತ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂದೂರ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ತಾಕೊಡೆ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. 

 

 

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ಲಾಂ. ಮೋಲ್ ರು. 100/-. ಪ್ರತಿಯಾಂಕ್ 9632454754 ವಾ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ 8139958222 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿ, ಪಿಂಟೊ ಸ್ಟೋಲ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಸಿ.ಡಿ. ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಮೆಳ್ತಾ. 

 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ `ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' ಹಾಚ್ಯೊ 217 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 225 ಕವಿತಾ, 341 ಲೇಕನಾಂ, 160 `ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಶೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ `ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‌ಯೀ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 

ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ, ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ, ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತಶೆಂ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ - ಹಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ ಆನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ - ಹಾಚ್ಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ `ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ತಶೆಂ 2016 ವರ್ಸಾಚಿ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್‌ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

 

   

 

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚಿಂ ಹೆರ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ `ಆಮ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ' ತಶೆಂ `ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

 

COMMENTS