Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ - ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Kittall Media Network        2017-07-14 17:58:12
  |     |   

ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ನಾಮಾಂಕಿತ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಸವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲಾಯ್ 9 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಒಳಕ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಿಗಾರ್ ಬೋವ್ ಮಾ| ದೊತೊರ್ ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೋನ್ ರೋಚಾಕ್, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಫಳಾಂಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ.

 

 

 

 

ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿಚೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಾ| ದೊ| ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ದಿಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಅಳ್ವನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಣಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ದೆ| ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸೆಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಡೊಲ್ಫಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದೆ|ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಪಿಂತುರಾಂಚಿ ದೃಶ್ಯಾವಳ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.


  ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಚೆ ಉಲವ್ಪ್ - ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಠ್     

 

  

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮುಕೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಮಾ|ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಿತ್ರ್ ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ನ್ ಆನಿ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್.


ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. ತಾಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾದ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಂವ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಶಿವೊರ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್. ಹಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ವೆದಿಚೆರ್, ಚೊವ್ಗ್ ಯಾಜಾಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಂ.


ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಹಿತಿ ಮಿತ್ರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ.


ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆಂಪಾಚಿ. ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್, ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ...ಆಮ್ಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್! ಆನಿ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆ ಯಾದೆಂತ್, ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸ್ತಾ.

 

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಖ್ಯಾತ್ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ - ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಂತರ್ ಸಭ್ಧ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿರಾಮೆವೆಳಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ... ‘ರೋನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.’ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಕ್ತಾ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಡುನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ... ‘ಹ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹಾಂವೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ.’

ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್! ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾಸ್ತಾನಾ...ತೊ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ! ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಖಾಂನಿಂ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾಂ... ತೊ ವಿಶೆವಾ ನಿದೆರ್ ಮಾಕಾ ಭುಜಯ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಚೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ...


ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಮಾತೆವೆಳಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ... ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, "ರೋನ್ ತುಜಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಥಾ ಕಶಿಯೀ ಮಾಕಾ ದೀನಾಂಯ್. ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ತರೀ ಧಾಡ್" ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್, ಆದಿಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕಾತರ್ ವಾಪ್ರುನ್, ತಾಣೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರಾಪಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್, ‘ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.


ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ... ‘ರೋನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಸಬ್ಧಾಂಚಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾತಿರ್‌‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ನಾಂ’. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಅದೋಗತಿಚೆಂ ಕರಾಳ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

 

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಾ ಅಶೀರ್ ಧೊರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಝರಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಅಗಾದ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ.


ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾತ್ರಪ್ ಆನಿ ಸಭ್ದಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಲುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೊ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ನಾಮಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ.


ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಫಲಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕರಿನಾ. ತಾಂಕಾ ತಾಂಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಸಲಿ ತರೀ ಬಂಧಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚೆರ್ ಸಭ್ಧಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚಿ ಊಂಚ್ ಕಾಣಿಯೆಂಚಿ ಕೃಶಿ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.


ನಾಂತರ್ ಯುವಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಭ್ಧಾ ನಿಯಂತ್ರಣೆರ್, ಕಶೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾನ್, ತೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಯೆ ಚಿಂತಾಪ್, ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲಿಖುನ್, ಕಾಣಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಮಾರ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್.


ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ದುರ್ಸಾನಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಕವಿತೆಂಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಬೊಗ್ಣಾಂ - ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊಯೀ ಉದೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್. ನಾಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ತೀಂತ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ, ನವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಕಾಣಿ - ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ ಖಂಡಿತ್ .


ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ತಶೆಂ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಮೊಗಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.


ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾಂ.


ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಘರಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ - ಉಣೆಂ ದೊನ್ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತರೀ ಆಸೊಂ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೇಳ್ ಸೊಧುನ್ ತಿಂ ವಾಚ್ಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರಾ. ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯೀ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಯಾ.


ಘರಾಂನಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾಚಾಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕರ್ನಾಂ ವಾಚೊವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉರಾಶೆಂ ಕರಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಘರಾಭಿತರ್ ವಾಡೊನ್, ಸೆಜಾರಾ ವೆತೆಲಿ. ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಗಲ್ಲಿ - ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಘುಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಭಾಸ್ ಉರ್ತೆಲಿ ತಶೆಂ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲಿ.


ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಾ ಮರ್ಣಾಪೆಟೆಕ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಮೊಗಿಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಸಾ ಬುನ್ಯಾದೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಯಾಕರುನ್ ರಾವಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಲಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ಯಾಡ್ಯಾಂನಿಯೀ ಗಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾಂ.


ಆತಾಂ ಹ್ಯಾವೆದಿರ್ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ತರೀ ಹ್ಯಾವೆದಿರ್ ಮ್ಹಜಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ತಶೆಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂ, ದಿತೇ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.


ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯ್ಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಛ್ಯಾಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ಪರತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.


ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೇಖಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ, ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊ, ಇಶ್ಟಾಂಚೊ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೊ, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಚೊ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೊ.


ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾ - ಮಾಮ್ಮಾಂಚೊ, ಸಂಪಾದಕ್ ಲೇಖಕ್ ದೆ| ಸಿರಿವಂತ್, ದೆ| ಶ್ರೀ ಗಬ್ಬು, ತಶೆಂ ಖ್ಯಾತ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ - ಲೇಖಕ್ ದೆ| ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚೊ.


ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆ - ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ - ಕವಿ, ಲೋರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ - ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕನ್ನಡ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ, ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಪಾವ್ಲಾ, ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಫಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್, ಫ್ರಾದ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾಪುಚಿನ್, ಫಾ| ವಿಶೆಂತ್ ಮಿನೇಜ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಹರ್ಮನ್ ರೋಚ್. ಹಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ.
ಆನಿ... ಹಾಂವ್ ದಾಂಬೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂಕೀ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ರೋಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ರೋಶ್ನಿ, ಝೀನಾ ಆನಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್. ತಶೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಧುವ್ ಶರಲ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಭರ್ಫೂರ್ ಮೋಗ್ - ಸಹಕಾರಾವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಬಳ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಋಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.


ನಿಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಮೋಗ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರುನ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.


ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

► ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

 

COMMENTS