Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಕ್ 'ವಿ. ರೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್'

Kittall Media Network        2017-06-30 18:03:05
  |     |   

ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಾಂತ್ಲೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ / ಕಥಾಕಾರ್/ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಕಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 10,000/- ನಗದ್ ಆನಿ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲಾಯ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಚೊ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ - ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯ್ತಲೆ. ಸಾಂ| ಜುಜೆ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಆನಿ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮನ್ವಯ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಹಾಣಿ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.  

 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲೆನ್ ಕಥಾ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂನಿ ಉಭೆ ರಾವುಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಖಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ. ವಾಚ್ಪಾಚೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋನ್ ರೋಚಾನ್ 1970 ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿ, ತಿವೀ ಕಾನಡಿಂತ್. ಆಪುಣ್ ತಿ ಕಾನಡಿ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ಪ್ರತಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ ನಾ, ತಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾನಡಿ ಪತ್ರಾರ್ ಪತ್ರಾರ್‌ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚಾನ್ ತಿ ಮೂಳ್‌ಪ್ರತಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ರೋನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂಯೀ ಫಸ್ಲೊ ಎಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ರೋನ್ ರೋಚಾಚಿ ಮೂಳ್ ಪ್ರತಿ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬರಯ್ಜಯ್, ನಾಂವ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್ ಆನಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

 

ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, 1947 ವರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಮೇಯಾಚ್ಯೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ರೋನಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎ.ಜೆ.ಪಿ. ರೋಚ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಾಬಿಯಾನಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ರೋನಾಚಿಂ ಆವಯ್ - ಬಾಪುಯ್, ಆತಾಂ ತಿಂ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ.

 

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ರೋನಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಉದ್ಯಮ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ತೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯೀ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರೋನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

ಒಮ್ಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮರೀಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಿಂ. ರೋಶ್ನಿ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಸ್ಟ್ರೆಡ್ ಝೀನಾ - ಆಲ್ವಿನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಾಬರ್ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ನಿಮಾಣೆ, ಶೆರೆಲ್ ಆಜೂನ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸಾ.

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚಾನ್ ಆಜ್ ವರೇಗ್ 14 ದೀರ್ಘ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಲಗ್‌ಬಗ್ 60 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಣಿಕ್, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಸೆವಕ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದಾಯ್ಜ್, ಕಿಟಾಳ್, ಆರ್ಸೊ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಉಜ್ವಾಡ್- ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಯೀ ತೊ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಉರ್ಬೆಕ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಹರ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ.

 

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚಾಚ್ಯೆ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲೆಚಿ ಬರಿಚ್ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಿ - ಕವಿ ಶ್ರೀ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ `ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಾಂತ್ಲೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ' ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ.

 

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಏಕ್ ಬರೋ ಗಾವ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಕವಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂಗಿಂ `ರೊನ್-ಲೊರೆನ್ಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಲಗ್‌ಬಗ್ 60 ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಮೊಠೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ - ಹಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

 

 

COMMENTS