Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ - ಎಚ್.ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

Kittall Media Network        2017-05-27 10:05:56
  |     |   

"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ - ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಥಂಯ್ ಉರ್ಭಾ ಭರ್ಚಿ, ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ.

 

 

 

ತೋ ಸನ್ವಾರಾ, ಮಾಯ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್, ಹಂಪನ್‌‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಎಂಪಾಯರ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮ್ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ದಾಯ್ಜಿದುಬಯ್, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್, ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಥಾಕಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲ್‌ರೋಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗೋವಿಯಸ್ ( ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್) ಹಾಂಕಾ, 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 

ಮುಂದರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಬೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕತೇ ಆಸಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್, ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. "

 

ಮುಂದರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಬೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ" ಹಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒರಿಯಾ ಭಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ ತರೀ, ಜಮಾತೆರ್ ಒರಿಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಮ್ಜಾತೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕಶೆಂ ಒರಿಯಾ ಭಾಶೆಕೀ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್‍ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಥಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಹೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚೇರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ದಾಯ್ಜಿಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂದೀ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ"

 

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಣೆ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, ಮುಕೆಲ್ ಉಲವ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಆನಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನದರ್ ಘಾಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದಾಯ್ಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಬರ್ಟಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ 9 ನವೆ ಸಾಂದೆ ದಾಯ್ಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದುಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್- ಮಂಥನ್’ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಂದೆ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಪೋಷಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಹಾಂಚೊ ಫುಲಾಂತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

 

ದಾಯ್ಜಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ವೆದಿವಯ್ಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಕಾ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂಝೆಲೊ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ರುಪಯ್ 75,000/- ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಸಂಗಟಕಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ, ಹಿತಯ್ಶಿಂಚೊ ಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಜ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಚಾಲು ದವರ್ತಲೊಂ."

 

ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ ಹಾಣೆ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ದಾಯ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಕಡೆ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ - ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆ ನದ್ರೆನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ ತರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಉಲವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್

 

COMMENTS