Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ 61 ವಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ

Kittall Media Network        2017-03-10 08:37:51
  |     |   

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾನ್ "39ವೊ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಯನ್ಸಾಂಚೊ ದಿವಸ್" ಆಚರಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ 856 ಲಯನ್ಸ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂ-ಕೊನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಯತ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ’ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ಡೇ’ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೇರ್‌ಮೆನ್ ಜಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ - ಡಾ| ಜಿಟ್ಸುಹಿರೊ ಯಮಾಡ ಹಾಣೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫೆಲೊ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ - 61 - ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟಿಲಾಗ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 

 

 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವ್ 856 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂದೆ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೊಲಾಂತ್ - ಜಂಯ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ದಿತಾತ್ - ಜಮ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಷಣ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾಹೆರ್ ನಾಸ್ಸೆರ್ - ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಒಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಔಟ್‍ರೀಚ್ ಡಿವಿಜನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಸರ್ವ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬಾಂನಿ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಸೇವೆಕ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಾಟಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮದಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಿ - ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಯು. ಎನ್. ವಿಮೆನ್ ಹಾಚಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಎಕ್ಜೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಿಣೆ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿಗಾ ದವರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಫಕತ್ ಸ್ತ್ರೀ-ಚಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಂದ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಾ; ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳೀಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ-ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕಡೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾ; ತಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ವ ಚಡ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ ಹೊ ತಫಾವತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. ಜೆನ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್-ಸ್ಥಾನ್-ಘನ್ ಮೆಳಾನಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೂಟ್ ಅಂರ್ದುನ್ ತಿಣೆ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

ಮದಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಿ

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಆನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಬಾಬ್ ಕೋರ್ಲುನ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಹಿ ಘಾಲಿ. ದೋನೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ತೀ-ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್-ಸ್ಥಾನ್-ಘನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ.

 

ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ| ಲಯನ್ ತಿಮೊತಿ ಶ್ರಾಯ್ವರ್ (ಕೆನ್ನೆಡಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ) ಹಾಣೆ ಉಲವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಾಂತ್ ಅಪಾಂಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್-ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆದಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೊಕ್ಲಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಆಜ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಹಜಾರೊಂ ಅಪಾಂಗ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖೆಳ್-ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

ಡಾ| ಲಯನ್ ತಿಮೊತಿ ಶ್ರಾಯ್ವರ್ ಸಾಂಗಾತಾ

 

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 2017 - 18 ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಾ| ನರೇಶ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್

 

 ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಚಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್  2018 -19 ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಡ್ರನ್ ಯ್ನ್ಗ್ವಾಡೊಟ್ಟಿರ್

 

ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಆವಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ಟಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್-ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಖೆಳ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಟಾನಾ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಬಾಂದ್ ಉದೆತಾ, ಚಲನ್-ಪ್ರತಿಚಲನ್ ಮೆಳೊನ್ ಏಕಾ ಥರಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಉಬ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಅಪಾಂಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡೆ ವಾವ್ಟಿ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ.

 

COMMENTS