Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

Kittall Media Network        2016-10-14 16:21:08
  |     |   

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ 'ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್' ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ 18 - 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

 

ಕೋಣ್ ಆರ್ಹ್?

 

1. ತಾಂತ್ರಿಕ್/ವಿಗ್ಯಾನ್/ಖೆಳ್/ಸಾಹಿತ್ಯ್/ಕಲಾ/ವಿಕಲ್‌ಚೇತನ್/ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ - ಹ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜ್ ಮುಖಿ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.
2. ಪ್ರಾಯ್ 18 - 30 ಭಿತರ್.
3. ಕೊಲೆಜ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಅವಶ್ಯ್
4. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಹಳಕ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಫೋನ್ ಸಂಖೊ, ಸಾಧನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ (ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್), ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ 4 ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ, 2 ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ತಸ್ವಿರ್‍ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.
5. ಅರ್ಜಿ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ - ನವೆಂಬರ್ 15
6. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಶಣ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ವರ್‍ಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಲೊ.
7. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆನಿ ಅಮಾನತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಆಸಾ.

 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ 25,000 ನಗದ್ ಆಟಾಪ್ತಾ

 

ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್‌ವಿಳಾಸ್:

 

NBJ YUVA PRATIBHA PURASKAR – 2016
NAMAN BALLOK JESU, Infant Jesus Shrine
Bikarnakatte, Mangalore – 575005
Email: namanballokjesu@gmail.com
Ph. 9844241785 or 8904850208

 

COMMENTS