Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಆಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

Kittall Media Network        2016-07-28 21:06:57
  |     |   

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್, ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ: "ಕವಿತಾ: ಎಕೆ ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್".

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಆನಿ ಕವಿಂ ಮಧೆಂ ನಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ಗುಲ್ಝಾರ್, ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಕವಿ ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾ ಯೆದೊಳಚ್ ಬಾರಾ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟಾಯಿಲ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕ್. ತಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ನವಲಿಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೀಟರ್ ಫೋರ್ಬ್ಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕರುನ್ ವೈಕಿಂಗ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಂಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಂಣಿ ತಾಚೆಂ 'ಕಲೆಕ್ಟಡ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್' (2006) ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸ್ವೀಡಿಶ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ಮಗ್ಯಾರ್, ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಆನಿ ರುಶಿಯನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಂಚ್ ನವಲಿಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರುವಾಲಾಚೆಂ 'ಐಲೆಂಡ್ಸ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ. ತಾಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ 'ಎನ್ಸೆಸ್ಟರಲ್ ಎಫೇರ್ಸ್' ಹಾರ್ಪರ್ ಕೊಲಿನ್ಸಾನ್ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ.

 

ಒಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಹೌಸಾಂತ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರುವಾಲಾನ್ 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಜೊಂಯ್ಟ್ ಇಂಟಲೆಜೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಚೇರ್‌ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಣುನಯ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಮಿಶನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಯ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ.

 

ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾಕ್ ಲಾಭಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್: ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1984), ಕೊಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಎವಾರ್ಡ್ (ಆಶಿಯಾ), 1987, ತಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ 'ಫೊರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್' ಕೊಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಬಹುಮಾನಾ ಖಾತೀರ್ (ಆಶಿಯಾ-ಯುಕೆ) ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

 

ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ kavitatrust@gmail.com ಹಾಕಾ ಈಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡುಂಯೆತ್ ಯಾ 9980136297 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

COMMENTS

Ronald Sabi , Moodubelle Jul 31, 2016

His profile is highly impressive. Great opportunity to kavitha enthusiasts and poetry lovers!!

MELVIN PERES , MANGALORE Jul 30, 2016

ALL THE BEST KAVITA TRUST!!!