News Analysis

'ಫುಲ್' ಪಡ್ಲೆಂ, ಬಿಯೆರಿನ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ, ಮೀಡಿಯಾನ್ ’ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಕೆಲೆಂ!     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುರಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೀ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಯೊ ತರ್, ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾ ವೆಳಾ, 

 

ಶ್.. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಜ್... ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ!     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕಾಲ್ ಲಾಗಿಂ - ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆನ್ ಫೆಸ್’ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್;ಲೇಕಿಕಾ ಚೇತನಾ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. "ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ!! ಇದೇನಾಯ್ತು...ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ!!" 

 

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಗಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆ?     -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪಾಲ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ 

 

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?     -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸರಕಾರ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಸಾಹಿತಿಂಕ ಕಿತೆಕ ಕರಿನಾ? ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ     -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸದಾಂ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ರಾಣಿಯೆಪರಿಂ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ 

 

ಜಳ್ಚೆಂ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಮಸ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಹುನ್ನಾರ್ ತರಿ ಕೊಣಾಚೊ?     -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಜಾರೊ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ವಿಶೀಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊಂ. 

 

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ     -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಪ್ರಭಾ ದತ್ತ್ ಅನಿ ನಕ್ಕೀರನ್ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಕ್ರಮಾ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮರ್ಣಾಶಿಕ್ಷೆಚಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ 

 

ಏಸಿಡಾಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂನಿ ಜಾಪ್ - ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಬಾಂಬ್     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸೀರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲುನ್ 

 

'ಪಾಸ್' ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಚಿ 'ತೊಪಿ'     -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ಘಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವೆಂದ್ರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅನಿ ಬಾವೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ  

 

ನವಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣೆಂ ?     -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯ್ಯಾ ಪದಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ. ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕೊಣಾಚಿಂಗಿ ಪದಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾ, ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಕ್ ನೆಮ್ತಾ ...

 

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ - ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜತ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ 

 

'ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ' ಥಾವ್ನ್ 'ನೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ' ಕ್ - ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ’ಟ್ರಂಪ್’     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಏಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

 

ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ - ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ರಾವುಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ತಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.  ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರತ್ ...

 

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್     -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೊ ದುಡು ಆನಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚೊ ವೆವಹಾರ್ ಭಾರತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್  ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ...

 

ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ವಿಶಯ್ ಅಸೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತೆಂಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ