ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ? - ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-12 04:40:18
  |     |  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ರೂವಾರಿ  ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಪ್ರಿಂಟಾನಿಯಾ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಸೊಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಮಾನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

 

 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್, ಪಿ ಎನ್ ಶಾನ್‌ಬಾಗ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೊಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್,ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಾಯಸ್,ಸಿರಿಲ್ ಕಸ್ತೆಲೀನೊ,ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ತೆಲೀನೊ,ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ,ಕೆನ್ನೆತ್ ಝುಜಾರ್ತೆ, ಸುಧೀರ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ ಆನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನಜರೆತ್ ಆಸಾತ್. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್  ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ  76  ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಮೆಚ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಅಭ್ಯುದಯ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಟಿಝನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನಿ ಮೋಡೆಲ್ ಕೊ ಒಪರೆಟಿವ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ತೋ Co-operative Bankers Handbook ಆನಿ Urban Banks All India Directory ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್. Mangalorean Catholic Education Co-op Credit Society Limited ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ  ಹಾಚೊ ವೈಸ್ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್.  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್
ಕಿಟಾಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.


ತುಮಿ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್ ?

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಖಾತಿರೀ ವೇಳ್ ನಾ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಸೊಯೀ ಉಲಯ್ತಾಂತ್ ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ? ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ? ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್ ?

ಸರ್ , ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ?

ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೆ?   ನವೆ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್ ? ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆನುನ್ಯಾದ್. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸತ್ ನಾ. ಆಮಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ ಕೀ,  ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಮಾತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಆವ್ಕಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್ ,  ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅವಿರೋಧ್ ವಿಂಚೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನವ್ಯಾಂಕ್  ಯೇನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾಮ್ ಪತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯಿ  ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್  ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೊಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ನವ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ  ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ  ಫಾವೊತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾ ಭಿತರೀ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ವಿರೊಧ್ ಚಡ್ಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ರೊಮಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಹೆ ಶಿವಾಯ್ ಮಲೆಯಾಳಂ, ಉರ್ದು ಲಿಪಿಯಾಂನಿಯ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ರೊಮಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಜೆಚ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಂಡಿತ್  ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಪೂಣ್ ಸರ್, ಲಿಪಿಯೆಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುಟ್ಲಾ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಫ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?

ಕೊಣೆಂ , ಕೊಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಾ ?  ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೂಟ್ ಭರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ? ಕೊಣೆ ಎಕಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಫರಾ ಮುಗ್ಧಾಲೆಂಗೀ? ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ನಾಂತ್.  ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಠರಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್? ಹೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ : ಏಕ್ ಭಾಸ್, ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್. ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್? ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪರಿಷದ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ? ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ವಾದಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಯೇನಾ, ತಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ?
 
ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೆ, ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್?

ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿ ಕುಶಿನ್ ವೊಂದೊವ್ಣಿ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳ್ಟಾ? ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ? ಜೆ ಬಿ ಶಿಕೆರಿಕ್ ಯೆತಾ? ಆತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ? ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ತ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರವ್ನ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ?

ಸರ್, ಮೊರಾಸಾಚಿ ವಾ ಶಿಕೆರಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಾಗರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ದೊನೀ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಛಾಪ್ಲಾ. . .

ವ್ಹಯ್‌ಗೀ , ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ ತೊ ಬೂಕ್ ಫಕತ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ಸರ್, ತುಮಿ ತೋ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲಾಗೀ ?

ನಾ.  ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳಾನಾ.

 

 

ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ , ಆತಾಂ ಎಕಾಣೆಂ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚಿ ನಾಗರಿಚಿ ವೊಂದವ್ಣಿ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಫೆಭ್ರೆರಾಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪರಿಷದ್ ಆಸಾ, ತಾಂತು ತುಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ?

ಪರಿಷದ್ ವಾ ಲೇಖಕ್ ಸಂಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂನಿ - ಅಶೆಂ ಎದೊಳ್ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪರಿಷದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಖಂಯ್. ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಮುಂಬಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ನ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷಧೆಕ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಂತು ಆಮಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ’ಫಕತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳಾಜೇ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕೀ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿಜೆ.’ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ , ಯೇವ್ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ? 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್  ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಮಾನಿ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಬರವ್ಪಿ ನಾಂತ್. ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ವಾಲೆಚ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ? ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಅಸ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಕ್. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಶಿಭಿರಾಂ ಕರ್ನ್ , ಕವಿ ಸಂಮೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂವ್. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿಯ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಆದಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ವಾಡಾನಾ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತುಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ?

ಪೋರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ ಆನಿ ಜಮಾತ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಜೆ ತಿತ್ಲೆಚ್. ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ 1942  ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್ ನಾ.  ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತೂಂ ಅಸ್ಲೊಯ್ ಬೊಂಬಯ್, 1960  ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಜಾಗೆ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಭಾಡೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್. ಸ್ವಂತ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ತೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಅಲೊಚೆನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಮಾಗಿರ್ ಶಿಭಿರಾಂ, ಕವಿಸಂಮೇಳ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸಾತ್‌ಚ್.

ತುಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಜಾಯ್ತ್ ?

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಮ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಪೋರ್ ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ತಾಕಾ  ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೋ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.    

 

COMMENTS

Cyril Castelino , Mumbai/Mangalore Mar 25, 2012
Good interview.. Broad views...incompetant answers....incomplete knowledge of subject....Still anybody can come and join KBM and work for its aim towards working for konkani. Mumbai is a place for happening.Come let us make something happen for konkani and its long living. The language should continue its journey beyond 3000 years. Long live Konkani. Forget about script. Just talk Konkani and walk Konkani. Cheers.

ವಿಲ್ಸನ್, , ಕಟೀಲ್ Feb 01, 2012
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಭಾಶಾಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ-

Ronald Sabi , Moodubelle Feb 01, 2012
People should use any script they are comfortable with. We are aware, takers of Kannada medium is alarming low today. Devnagari script will last longer being national language. Anybody doubting Melvyns efforts/integrity towards Konkani language and literature is highly objectionable.

Andrew L D Cunha , Bejai Jan 31, 2012
ಮೊಗಾಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ. ಮುಂಬಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ನವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಲಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಮ್ಚೆವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ತೊ. ಪುಣ್. . . ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಏದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖುಶೀ ಜಾತಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ "ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಪಾಸ್" ಕವಿತಾ ಜಮೊ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ......ಮುಂಬಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ನವ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ...ತುಮ್ಚ್ಯಾ ೭೬ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ಬಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂ....ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಕಾ ಚಡುಣೆಂ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ವರಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್" ಕವಿತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಕವನ್ ಹಾಂಗಾ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ನಾಕಾ....ಕೊಣಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾ ವಾಚುಂಕ್ !!! ???

Naveen Kulshekar , Mangalore Jan 31, 2012
xri.john dsilvak, Konkani Basha Mandal Maharshtra, hea sounsteache odheox zale tem aikon sontos zalo,tankam porbim ditam.tanchem sondorxeon vachlem,tornatte konui mukar yenant mhonn te mhonntat, punn tornatte basha mondolant kitle membr asat? dusrem AGM vo ELECTION asa mholli khobor kitlea membrank mellea? hanvui jinnie sando torui Mhaka khobor na. Zavyet hanv Mumboint na, punn khoin asam tem mondollachea thodea torui odhikarink kollit asa,ani phone number ui kollit asa.Mhonntana, phonar torui kollovni divyet asli. Dusri gozal lipiechi, devnagri lipi sorvankui eta,kiteak, xallent tim hindi xiktat zoxem kannad xiklele porim,lipi kati vaad asunaye.Tisrem basha mondollak konknni lekhok vo kolakar odheox zai mhonnchem chuk, lekhok noi aslelea konknni monxeanim borean sonstho choloveta. Atam ek bollixt kareakori somiti mondolak mellea astam evjillim kamam veginch zatelim mhonn mhaka bhorvoso asa. Mumboitlea sorv konknni monxeanim sohokar divncho.

Lidwin John , Kadri Jan 31, 2012
Because of the script politics(Devnagari) many writers writing in kannada script are deprived of Sahitya Akademy Awards.

Lawrence , Shaktinagar Jan 31, 2012
Rony Arun has rightly pointed out about the script politics in Konkani. In Mangalore,Cochin and Mumbai,the Konkani Bhasha Mandal is headed by a handfull of people who do not know who is who in Konkani.So youngsters should come forward and lead the KBM.

Melka , Miyar Jan 30, 2012
It is sad that businessmen are heading associations that are aimed to develop language / culture. Moreover, they behave as if language and society could be bought with their money power and scholars, writers, artists could be silenced! Of course, we need organisers, but not dictators. It looks too odd when a person do not know any thing about literature or language, speaks like as if he is a scholar. Is it because writers scared to face these self proclaimed scholars? or did we bow down before their money power? It is high time to find an answer.

ತೊಮಾಸ್ ಸೋಜ್ , ಬಾಂದ್ರಾ / ಮುಂಬಯ್ Jan 30, 2012
ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚಿನಾ, ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಡಿ

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jan 30, 2012
ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಲ್ವನ್ ಬಾಬ್ "ಲಿಪಿ ನಾಂವಾನ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲುನ್ ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್" ಮುಳ್ಳೊ ಹೊ ವಾದ್ ತುಮಿ ಕ್ಯಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ.ಕೋಣ್ ಜಾತ್ ವಾದ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ತುಮಿಂಯ್ ಹೊ ಆರೊಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಮಾತ್ಶೆಂ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಕಾಯಾಮ್ ಸಾಂದೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ವಾಪರ್ನ್ ಕುಯುಕ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಎಕಾಯ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ?

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Jan 29, 2012
Congratulatoins Mr. D’Silva on electing as new President of Bhasha Mandall. But me too surprized to learn that there are no youngsters in the team. I am sure there is either communication gap or not concentrated efforts are done to invite young writers to join the team. Yes, we need business people like Mr. Albert and Mr. D’Silva as they have done a lot of community service by creating jobs to our people in their organization but Bhasha Mandal is a entirely different field and they sure should have invited some young writers and konkani artists to join. It is also strange being a President he has not read any konkani books or poems (recently)??? I believe we need konkani lovers and readers too otherwise how are you going to recommend any books for Puraskar etc.?? I wonder.. Anyways, thanks Kittall for organizing this interview and letting us know about developments of Mumbai Bhasha Mandall.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿ& , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jan 29, 2012
ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್, ತುಮಿ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ `ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರವ್ನ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರಯ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲಾಂ. ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮನೀಸ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ `ಬಚ್ಚಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಆಪುಣ್ ಬೂಕ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್) ವಾಚಿನಾ, ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಯಾ ಕೊಣಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರೊಂವ್, ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಾಯ್ಸರಾಂಕ್, ಹೆಂ ತೊಪ್ತಾ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆಸಾ. ಲಿಪಿ ನಾಂವಾನ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲುನ್ ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ, ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ನೈತಿಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಎಕೆ ಭಾಷೆಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಲಿಪಿಚೊ ನ್ಹಯ್. (ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಕಾಯಾಮ್ ಸಾಂದೊ ಆಸೊನಯ್, ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ). ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ನಾಗರಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ನಾಗರಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಶಾಮೀಳ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವತಾ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೇರ್, ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಯ್ದಾ ಹಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಬರಯ್ಲಲೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಭೆಮುಕಾರ್ ಸರಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತಸಲೆ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ನಾಗರಿಂತ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೆತಾತ್. ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ನಾಗರಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರದೇಶಾಂಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಫಾಸ್ಳಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಸೆನ್ಸ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಹೆಂ ತರ್ ಖರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ನಾಗರಿಂತ್ ಛಾಪಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ತಾಕ್ತೆಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಮಾಂಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ವಾದಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಕ್ಲಾಂ. ದುಸ್ರೆ ಸುವಾತೆರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ `ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಪುಸ್ತಕ್ 80% ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಆನಿ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ದುಡೂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲಾ. ಫಕತ್ ಕಾನಡಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಲೆ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್ (ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್) ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ? ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೆ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಲೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಘಸ್ಟೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ತರೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ರಾವೊಂವ್ದಿ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Jan 29, 2012
ಜಾನ್ ಡಿ

Stephen Quadros Permude , Mangalore Jan 29, 2012
Heartfelt good wishes to Jonh Dsilva. May the Basha Mandalh reach new heights under his leadership.