ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ರಾಜಕೀಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ - ಶಿವಸುಂದರ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-07-12 04:35:45
  |     |  ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ ಸ ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಬಲ್ಮಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹೋದಯ ಸಾಲಾಂತ್, ತುಳುನಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್  ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಡಾ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಉದಯ ಹಾಚೊ ‘ವಾಸ್ತವದ ಒಡಕುಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ತೊಡಕುಗಳು’ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬುಕಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ.

 

 

ಸಮಾರಂಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಡಾ. ಕೆ. ಅಭಯಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ‍್ಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಡಾ. ಸಿ. ಜೆ. ಲಕ್ಶ್ಮೀಪತಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಡಾ. ಲತಾ ಅಭಯಕುಮಾರ್ ಹಿಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ‘ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಶಿವಸುಂದರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಟ್ವೆಣ್ ಸಂದರ್ಶನ್ :

 

 

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾವೇರಿ ನ್ಹಂಯ್‌ವಿಶಿಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರುನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲ್ತೇ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?

  ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವಾ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಲೊಕಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮುಖ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಫಕತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ‘ರಗತ್ ತರೀ ದಿತಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಸಂಬದ್ದ್ ಉಲವ್ಣೆಂ.

? ಆತಾಂ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ; ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾ?

   ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಗ್ಳೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ. ತಾಂಕಾ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಡ್ಚೆಭಿತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ವಾ ಲಾಭ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಖಾತಿರ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಕಾರಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಸಿನೆಮಾವಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಕಂಯ್ !

? ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ, ಕವಿವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತುಮಿ?

  ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದೇಸೀ ಬೆಳೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಬರೆ ಕವಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಬರಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಚಳ್ವಳೆಂನಿ ಶೀದಾ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ತರೀ, ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಬರಿ ವಾಡಾವಳ್.

 

 

? ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ ತುಮ್ಕಾಂ?

  ಖಂಡಿತ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಆತಾತಾಂ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ಶಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಯೆತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಪಡತ್.

? ’ಕಿಟಾಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್  ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ. ಏಕ್ ಮಟ್ವೊ ಸಂದೇಶ್ ?

ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಯ್ಚಾರಿಕತೆಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಕಿಟಾಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟನಾ; ಆನಿ ಉಜೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕನಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿರೋದ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಉಬ್ಜಂವ್ದಿ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಶಾಚೊ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.


ಸಂದರ್ಶನ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ಡೊ| ಬಾರ್ಕೂರು ಉದಯ

COMMENTS