Essays

ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ, ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದರೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊದುವಾಳ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಣಾಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ವಸುಂಧರಾ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಠೀವಿ, ನಡಿಗೆಯ ಗತ್ತು, ಮಾತಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ವಸುಂಧರಾ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಗಪ್ಪಿನ, ಸಾದಾ ನಿಲುವಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಮನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳಾಗಬೇಕು, ಹೆದರುಪುಕ್ಕಲುತನವನ್ನು ಕೊಡವಿ ಮೇಲೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.

 

ಮೋಗ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂ!     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಚಲೆ ಚಲಿಯೊ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಮೋಗ್‍ಚ್ ಕರುನಾಂ ಗಿ?!  ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ.

 

ಹರ್ ಘಡಿ , ಹರ್ ದೀಸ್ - ಸ್ತ್ರ‍ೀ     -    ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಸಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ತಾ. ತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ್ ಆಶೆತಾ. ಆಜ್ ಜರ್ ತಿ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾ, ತಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತೆಥಂತ್ ತಿ ಅಸಂತುಷ್ಠ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ, ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ವಿರಾಮ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸ್ವಸ್ಥ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸಂಸಾರ್ ಜೀಣ್ ಭರ್ ಯಾದ್ ಕರುಂ.

 

ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ...!     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ತಡ್ವೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ದಿಡ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ "ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಗಾ ತುಕಾ? ಮ್ಹಜೆಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಬರ್ಪಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಗಾ?" ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲೊಚ್. "ಕಟ್ ಕಟ್" ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆ "ಹಲ್ಕಟ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಹಳ್ಕೆವೀಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ನಿತ್ಳಾಯ್ಲಿ. 

 

ಸಂಪಾದಕ್ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ನಹಿಂ     -    ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮುಂಬಯ್

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆಗಾಂ-ಚವ್ಗಾಂ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸುಢಾಳ್ ಥರಾನ್ ವಾಚುನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಸ್ವತಾಃ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ವಿಂಗಡ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ತೆಂ ಸ್ವತಾಃಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಪರತ್ ಲಿಖುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. 

 

ಬೀವಿ ಕಿ ಅದಾಲತ್     -    ಫಿಲಿಫ್, ಮುದಾರ್ಥ

"ಒಬ್ಜೆಕ್ಶನ್," ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್. "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್‌ಯೀ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ನಾ. ಖಂಯ್ ಮಾರ್ಬಲಾರ್ ನಾಂವ್ ಗಿಚ್ಚಿಲಾಂ ತರ್, ಧುಳ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಚುಂಕ್, ತುಕಾಚ್ ದಿಸಾನಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ? ದಿವ್ಳಾಂ ಆನಿ ಪಳ್ಳಿಚೆಂ, ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಂ ಮುದರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜಯ್, ಘರ್ ವಾಪಸಿಕ್ ಓಪ್ವೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ನೇ? ಕೇಜ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್!

 

ಪದ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ...     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕಾಂಯ್ ರಾಸ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ತಾನಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಚವ್ಕೆಂತ್ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ತಾನಾ... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖೊಲಿ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಹಾವೊ ಜಾಯಿಚ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ಸೆಲ್ಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾವ್ಣೆರ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆರ್ ದವರ್ನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೀ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೀ. 

 

ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪರ್ಯಾಯ     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಪರ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಉಡುಪಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವೊಜ್ಯಾಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಠಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಹಾಂವ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್‍ ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಕಿಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡುಪಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪ್ ಖುದ್ದ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. 

 

ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ - ಖುಶಿ ವರ್ತಿ     -    ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

18 ವರ್ಸಾಂಚೊ  ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಹವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚಾ ಪುತಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, "ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಚ್   ಭಾರಿ ಮಜೆದಾಯೆಚೆ. ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಚ್  ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಚ್  ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ  ತರೀ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್  ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ.  ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್? 

 

ಮಾಯ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಕರೊಡಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್     -    ಫಿಲಿಫ್, ಮುದಾರ್ಥ

"ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ. ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸೆಂ. ಆತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಚ್ಯಾರ್ ವಾಟಾಂನಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕರಿಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳಜೆ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಿಮಿತ್ರ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಸಿಮಿತ್ರೆಕ್ ನವೊ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಭದ್ರತೆಕ್ ಗೇಟಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕುಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ಲಾಯ್ಲೆ. 

 

ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಪೂತ್     -    ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ, ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂದಯ್ತಲೊಂ, ಘರಾಂತ್ ವೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪೂರಾಯ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ವೀಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಲೊಂ, ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾತಲೊಂ. . . . 

 

ಅದ್ವೆಂತ್ ಆತಾಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ?     -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆದ್ಲೊ ನಿತಳ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ ತೊ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ತಯಾರಾಯೆಚೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್, ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿಂ ಚಡಾವತ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಾರಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಲಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಉರ್ಲೆಂ.

 

ಕವಿಂನೋ - ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರಾ...     -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಹಾವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮಿ ಹಾಚಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಕವಿ ಜಾಲೊಂ , ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಂಡ್ರೂ ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕವಿ ಕೆಲೊ. ಬಂದ್ ಕರಾ ರುದಾನ್  - ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಯಾ.

 

ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ...     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಬರಾಬರ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆಂ - ಏಕಾಚ್ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್-ಏಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಿಕೊಣ್ ! ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೊಳೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಟ್ರೀಜಾ ಆಜೂನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 

 

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ     -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. 'ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ' ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ up yours ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ