Essays

ಭಾವಗಾನ ತೋರಿದ ಒಲವಿನ ಹಾದಿ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

"ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಒಲವಿನ ಉದಯ? ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಸುಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲಶ್ರುತಿ? ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗ, ಒಲವಿನ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ"ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

 

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್     -    ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಅನುಗುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್.

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ; ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೊಣ್ ತರೀ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್...

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ     -    ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಂಟೊ ತಸಲಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಬ್ಲೊಂಡಿ, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ Sense of humour, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು , ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ.

 

"ಮಾತುಕತೆ"- ಎಂಬ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಪ್ರತಿವಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದು ಅಂಥ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತನ್ನ ಸಹಜ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಕೊನೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 

 

ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ತೊ ದೀಸ್ ಸೊಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೋವ್ ತಾರೀಕ್. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜವಾಬಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ. 

 

ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೀಕರ ಅನುಭವಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ನಡೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ...

 

ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್     -    ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋದಿ ಆಯ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಗೊಣಿಯೊ ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೊ, ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

 

ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ ತರಬೇತಿಯ ನುಣುಪು     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವನಂತಪುರದ ತರಬೇತಿಗಳು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ವಯಸ್ಸು, ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ, ಸಮಯಕ್ಕೊದಗದ ಈ ತರಬೇತಿಗಳ ನುಣುಪು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಡಲೆಯಂತಾದರೂ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳು, ಸಮಾನ ದು:ಖಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ.

 

ವಾತಾನುಕೂಲಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಯಲಿನ ಬಿಸಿಗೆ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉದ್ಘೋಷಕರದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹೇಳತೀರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ಕಲಾವಿದರ ಪೂರ್ವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಬರೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಹಿ ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ತಪ್ಪಾಯಿತೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೂ ಉದ್ಘೋಷಕರೇ ತಲೆದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 

 

ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್...     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಾಂಯ್ "ಶ್ರೀಧರಾನ್ ದೊನ್ಶಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾತ್ ಸೊಲ್ತಾಯ್ ಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂ ಸೊಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ದೊನ್ಶಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಟ್ ವಾ ನೋವ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಫರಾ ಖಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊಲ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಯೀ ಮಾಯಾಗ್. 

 

ಸಾಂತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ     -    ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾ| ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾನಾ, ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಲಿತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್, ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

 

ಸಂಕ್ರಮಣದ ಹೊರಳಾಟದಲ್ಲಿ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೊದಮೊದಲು ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬಂತಿದ್ದುದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ವಿರಳವಾದುವು. ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಎಂಬಂತಿದ್ದವರು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಗೂ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುವ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಕೇಳುಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.

 

ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ ???     -    ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ’ಆ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು, ದಿವ್ಯ ತಾನಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ, ಮುಳ್ಳೆ ಹೂವಾಗಿ ನರಕವೇ ನಾಕವಾಗುವ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು’. ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ???

 

ಪಾಳಿಯ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಯ್ಯನ ಕೇಕೆ     -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನನ್ನ ಅಡಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಿಣಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೂಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದುವು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ