ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಸಮಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾ ಸಮಾನ್ ಆಸಕ್ತ್?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-11-30 07:09:59
  |     |  
ಕಿಟಾಳಾರ್
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಪೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಂ.  ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಶೆಂ ತಶೆಂ ಪೇಸ್‌ಬುಕಾಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್ ಆನಿ ಲೆಕಾಚೆ ಈಶ್ಟ್.  ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ  ಕವಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿ ನಾಂ. 

ಕಾಲ್ ಅಶೆಂಚ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಐವನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಸಾಚೆರ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಐವನಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಮೂಳ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಐವನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಚೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸಾ ತಶೆಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಐವನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಮ್ಹಣ್ತಾ :

ಆತ್ಮೀಯರೆ,


ವರ್ತಮಾನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ: ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳವಾದ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟು ಜನಪರವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಲಿರುವುದು; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನೊಳಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಸಹನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞನಾಗುಳಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತಿ-ಕಲಾವಿದ-ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥವರ ಮಾರುವೇಷದ ಮರ್ಮ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅದರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿದೋ, ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಈ ವರ್ತುಲದ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತಿ-ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ, ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ, ಜನರಿಂದಲೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜನಪರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ‘ಅಭಿಮತ, ಮಂಗಳೂರು’ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಿ. ೧೪, ೧೫ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಜನ ನುಡಿ’ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ "


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐವನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿತಾ. ‘ನುಡಿಯು ಸಿರಿಯಲ್ಲ, ಬದುಕು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಅಭಿಮತ, ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವ್ಯಾನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ  ಕಲಾಂಗಣ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ, ರಹಮತ್ ತರೀಕರೆ, ಸಬೀಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ತಸಲೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಅರುಣ್ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಆನಿ ಅರೀಫ್ ರಾಜಾಯೀ ಯೆತಾತ್. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ " ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ" ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಡಾ. ಸಬೀಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ " ಕರಾವಳಿಯ ತಲ್ಲಣಗಳು " ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಐವನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಐವನಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ನೋಟ್ಸಾಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಧರ್ನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಐವನಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ಸುತಾನ್ ಸುತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ,  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಪಾರ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಂತು ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಲಂ ! ಪೆಗ್ ಗ್ರೋ ಆನಿ ಫೆರ್ಗೊ !! ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ! ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ !!  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದುಡು ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೆ ಉಪದೇಸ್ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್ !!! ಮೂಲಭೂತವಾದ ಆನಿ ಬಂಡವಾಳವಾದ ಹೆ ದೊನೀ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಮುಕ್ಡೆಂ ನೆಸೊನ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ !

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ -  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ಲೊ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ದೊ| ವಿಲ್ಲಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್, ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ತಸಲೆ ಕವಿ. ವಿತ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲೆ ಚಿಂತ್ಪಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ - ದೊ| ವಿಲ್ಲಿ,  ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಸನದೆಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಜೆ.ಎಮ್.ಜೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೆರ್ ತವಳ್ ಕಲಾಕಿರಣ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.  ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕುಬೆ ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜೆಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಆನಿ ಕಜ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಶಿತ್. ಕ್ಲಾಶಿಚಾ ಅಕೇರಿಕ್ ದೊ| ವಿಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - "ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತಾಣಿ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ  ದಿವ್ಯೆತ್."  ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಕೆಟ್ ಮನಿ ದಿತೆಲೆ ಕೋಣ್ ನಾತ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಹಾಂವೆ ಅವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಲೋವ್ ಗಳಯಿಲ್ಲೆ. 

ಚಡುಣೆ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಜಮಾತ್ಯೊಯೀ ಅಶೆಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ -  ಜಾಗೆಕವಿಂಚಿಂ ಏಕ್ ಗೋಶ್ಟಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಜೆ.ಪಿ. ತಾವ್ರೊ ತವಳ್ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಫಕತ್ ಚಾ ಆನಿ ಗ್ಲುಕೊಸ್ ಬಿಸ್ಕುಟಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕವಿ ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಧಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ವೊವ್ಳಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  ಚಾ. ಫ್ರಾ ನ್ ತೆ ದೀಸ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಶಣ್ ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾದ್ತಾ. ದೊ|ವಿಲ್ಲಿನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಎಕಾ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಕೆಸೆಟ್ ರೆಕೊರ್ಡಾರಾಂತ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ ಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸೊನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ದೊ| ವಿಲ್ಲಿನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. "ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಗಾನಾಂವ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಚೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಡಿಯೊ ಕೆಸೆಟಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಲೊಕಾಜಿಬೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾತೆಲಿ." ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಉದೆವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೊಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ ಆನಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂನಿ ಫಕತ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ  ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ದುಡ್ವಾಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲನಾತ್ಲೊ, ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ನಾತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಪಕತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗುಮಟ್ ಬಡಯ್ತಾತ್  ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೆ.  ಚಾ. ಫ್ರಾ. ತವಳ್‌ಚ್ ಉಸ್ಮೊಡೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರಾ ಥಂಯ್ ಜೋಶ್ ಆಸ್ಲೊ. ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಪಾಂಬೂರ್ (ಶಾಂತಿಪುರ) ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂಚೆ.  ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಅರುಣ್ ಫಲಿಮಾರ್, ವಿತ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಲೆ. ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಅಗೇರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೇಖಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆವಾಕ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ.

ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಆಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಐವನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳವಾದ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್  ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಭೊಂವಾರ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲೊ. ಸಂಬಂದ್ ಬರೆ ಆಸ್ಲೆ. ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಶೆವೊಟಾನ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ?

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ . . . ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಬದಲ್ಲಾ.  ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ಳೊ ಕರ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ ಸೊಡ್ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಕ್ಕಾ ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿಂನಿ ಗ್ರಾಸಿಲಾ ಆನಿ ಐವನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಪೋಶಕಾಂಚಾ ರೂಣಾಚಾ ಜಡಾಯೆಪಂದಾ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೇಪ್ರಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಎಜೆಂಟಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಹಾಫೋಶಕಾಂಕ್ ಆಡವ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾಂನಿ ಮಹಾಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ - ಸಮಾಜೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ  ತಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾನಾ ಚಾಬೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್.

ದುಡ್ವಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲಾನಾ. ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸಂಗಟನ್ ಉದೆತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಹೈಜಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್,  ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಾಂದೆಪಣಾಂ. ಲಾಕ್ ಆನಿ ಕೊರೊಡಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕಾಡಿ ಹಾಲಾನಾ. ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್,  ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಸೂಲಿ ಕರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದ್ ರೂಕ್ ಜಾಲಾ. ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‌ವಾದ್ ಅಸೊ ರೂಕ್ ಜಾಲಾಗೀ,  ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಂವ್ಕ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗುಂಡಾಸಯ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಲೆಲ್ಲಿ ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಆನಿ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕ್ರೂರ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಕಶಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಕಶೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಫುಟ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆ, ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್.  

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾತ್. (Common Interest) - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ದುಡು ಪಿಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ - ಥೊಡ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ,  ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಎಕಾ ಸಂಗಟನಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ವಾ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ, ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ, ಲಾಕಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ದುಡು ಜಮಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಜಾತೆಚ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಚೊ. ಹಾಚೆವರ್ತೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದ್ ದುಸ್ರೊ ಆಸಾ ?  

 


ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಐವನಾನ್ ಜೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. 

ಮುಕಾರುನ್ ಐವನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : "ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತಿ-ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ, ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ."

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಯುವಪಿಳ್ಗಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಐವನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ನೋಟ್ಸಾಕ್ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂ.

 

COMMENTS

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Dec 03, 2013
In Response to Joel Mangalore/Bangalore. Dear Sir, It is not only your sister hard work is hijacked by so called konkani saviours but but many songs of bygone singers have been Hijacked as well and put in a brand new CDs/DVDs and sold in their name to SAVE Konkani without even paying respect to the original singers forget about given any penny. Our people praise them and adore without knowing their hidden agenda...

Joel , Mangalore / Bangalore Dec 02, 2013
I know my sister used to take a small tape recorder and used to meet so many people and record Konkani and collect new words. She used to do it for Fr. Willie as he had a idea to bring out a Konkani dictionary. She even stayed with siddhis in yellapur for 5 years or so to understand their language and culture. But the sad part is no one recognized her hard work. The language and cultural effort behind the cassette Rogick Kazar was by my sister and finally the credit was taken by someone else??, and the funniest part is when this happened the so called Konkani Saviors (the Karodpathis) were silent.

Alphonse Mendonsa , Pangla Dec 02, 2013
Well said dear HM. First and foremost we must blame our own people.There was crave to read and write konkani literature and we landed in the gulf and the total scenario of konkani changed. When money started flowing in our people forgot essential things and all those who were struggling as artists, singers took the advantage and money changed everything. Finally it became a money making business. Many business men mushroomed in the gulf and these people took the complete advantage of them. Today only a few read konkani literature, all businessmen in the gulf don’t have time to check where their money is invested and how it is invested. Some use for their own publicity... so most importantly our own konkani writers and periodicals do not object to raise issues which are essential to our survival. All are busy making money my friend...

Philip Mudartha , Maharashtra-traveling again Dec 02, 2013
Your vichar encompass too many subjects to comment briefly while on road. I will touch title only: the title question is a misnomer. Are you attempting to delink action from thought? Chintap is a pre-requisite, for aasakt (motivation, desire, interest etc), which then leads to flooking of birds of same feather to a common tent (platform, forum, team, party, organization etc) and to its logical end of an action through execution of various steps. You get the picture of my CHINTAP. on other issues, later..

JDS , Mangalore / Kuwait Dec 02, 2013
Chapra, Willie, Cassette Recorder, Loka jibyer aschin Konkni uthran zamovncho vaavr ....... Those were the days my friend !!! They were the Pioneers and theirs was the selfless vaavr. Let us never, ever forget these giants. This article is a ARSO on the sad reality of today.

M M ALVARES , Mangalore Dec 01, 2013
Rightly said Mr. Ivan. Today everything is commercialized. No so called values, ethics or general welfare. In particular, some Konkani karbari, making money not only for themselves but also co-operate with some so called sponsors easily earned money channelized for their self appreciation or paid recognition.