ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ದಸೆಂಬರ್ 17 ವೆರ್ ಆರ್ಸೊ - ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-12-14 22:27:24
  |     |   

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕವಿ - ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್, ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟ, ಸುಮ ಸದನ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

 

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜನರಲ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ತಶೆಂ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ’ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಲೊ.

 

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತೋ ಕೊಂಕಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರಯ್ತಾ.

 

ಪ್ರೀತಿವಾಯ್ ನಮಹಃ(ನವಲಿಕಾ) ಅಂತರ್ ಆಯಾಮಿ( ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ) ತಾಚ್ಯೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕೃತಿಯೊ. ಚವ್ಕಿ ( ಎಂ. ಟಿ. ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ) ಸೋಫಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ( ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮನುಣ್ಣಿ ) ಕಾಳ್ ( ಎಂ. ಟಿ. ವಾಸುದೇವ ನಾಯರ್) ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೃತಿಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್ ಆನಿ ಮಾದವ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾನುಭಾಗ್ - ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೃತಿ. ಋತು ಸಂಕ್ರಮಣ - ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತೆಲುಗು ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್.

 

ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪಯ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕುಳಾಗಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಜನತಾ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೋವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜನರಲ್ ಕಾವ್ನ್ ಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಭುನ್, 2003 ಥಾವ್ನ್ 2008 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬದಿ ನೆಮಾಳೆಂ ಋತು ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ್ವೊರಿಂತ್ 2001 ವ್ಯಾ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಭು, 2014 ಪಾಸುನ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್.


2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್, 2014 ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಲೆಕಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅಂಕೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಮಾಜ್, ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅಂಕೊ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್, ಸಂಗೀತ್ - ಸಾಹಿತ್ಯ್ - ಸಿನೆಮಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪ್ರಬಂದ್, ವಿನೋದ್, ಪಯ್ಣಾ ಕಥಾ, ಭಾಶಾಂತರ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧತೆನ್ ಭರ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ಅನ್ಬೋಗಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್, ರಂಗ್ ಕರ್ಮಿ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿ ಅಂಕೊ ಸಜಯ್ಲಾ. 48 ಪಾನಾಂ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ 50 ರುಪಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಡ್ಲೊ ಐವಜ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕಾನಡೀ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಗ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಚಡುಣೆ 60 ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸುನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಣಿ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಜೋನ್ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಣಿ ರುಪಯ್ 5,000/- ರುಪಯ್ 3,000/- ಆನಿ ರುಪಯ್ 2,000/- ಐವಜಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಆನಿ ರೋಹನ್, ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಹಜಾರಾಚಿಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

 

 

ದಬಾಜಿಕ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಆಶಾರ್ - ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಸೊನ್, ಉಲವ್ಪ್ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸತ್ಕಾರಾಸವೆಂ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಯ್ಯಾಂನಿ, ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಸೊ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ,

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS