ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಉಜ್ವಾಡು - ಅನಾಥ್‍ಪಣಾಚಿ ಕಾಣಿ !

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-10 21:35:09
  |     |  45 ಲಾಕ್ ಖರ್ಚುನ್ 85  ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಉಮಾಶ್ರೀ ,  ಶಿವಧ್ವಜ್, ನೀತು ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಯ್, ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಧರ್ನ್, ವಿ ಮನೋಹರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫಕತ್  ಶೆಂಭೊರ್ ದಿಸಾಂನಿ  ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪಾದನ್ ಸಂಪವ್ನ್  ಏಕ್‍ಯೀ ಕಟ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ U ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ, 35 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ’ಉಜ್ವಾಡು’ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ವಿದಾನ್‍ಸಭೆಚೊ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೋಗಿಶ್ ಭಟ್, ತರಂಗ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಪಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಯ್  ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

 

 

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ತಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಂತ್  ಚಿನ್ನಾನ್  ಉಜ್ವಾಡು ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ ವೃದ್ಧಾಶೃಮಾ ಭಂವ್ತಿ ವಿಣುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ಮಾಲ್ಘಡಿಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಹೆಂ ಸಿನೇಮಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ  ತರೀ, ಸಿನೇಮಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೃದ್ಧಾಶೃಮಾಚೊ ಏಕ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಆಬಾನ್ ಪೂಡ್ ವೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ - ಅಸಲಿಂ ಫಕತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ’ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಕಾಣಿ’ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ , ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಆಪಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಅನಾಥ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಕಾಣಿ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. . ವೃದ್ಧಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಿ ಪ್ರಾಸ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದೋನ್ ಕಾಜಾರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಹೈ ಲೈಟ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಅಕೇರಿಕ್ ಅಕಾರಣ್ ವಿಷಾದಾಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.
 
ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ, ನಟನ್,ನಿರ್ದೇಶನ್, ಸಂಗೀತ್ ಹೆ ಗಜಾಲಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಚಿನ್ನಾನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮಾತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಸಂವಹನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಕೆಮೆರಾಚೆಂ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಕಾಮ್  ದಿಸಾನಾ. ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶೊಟ್ಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಎಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಸಯ್ತ್ , ಚಾನಿಯೆನ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪಡ್ನ್  ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಮೈಗ್ರೇಶನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿಣಿನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೊ ದೇಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಅಪ್ರಾಯಾ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಮೈಗ್ರೇಶನಾಚೆಂ ಲೇಬಲ್ ಲಾಯ್ತಾ ತೆಂ ಅಸಹಜ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ತುಂಚೊ ಸಾರಸ್ವತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಂದರ್ಭಾ ಬಾಯ್ಲೊ ಜಾತಾ. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕಾಣಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಫಕತ್ ಕುಳದೇವಾಂಚಿಂ ದಿವ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ದೆವುಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ  ಕಾಂಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾ. ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಆಯ್ಕಾ ತಾಚೊ ಆವಾಜು  ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಲಗೇ ರಹೋ ಮುನ್ನಾಬಾಯ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ನಾನಾ ಪಾಟೆಕರಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ( ಬೋವ್‍ಶಾ ಅಂಕುಶ್) ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.


ಪೂಣ್ ಎಕುಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಕೆಮೆರಾಮೆನಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತಿ ಭಿತರ್ ಬರೆಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ತರಂಗ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕಿ ಸಂದ್ಯಾ ಪಯ್ ಹಿಣೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಗಜ್ಜೂ , ಪೂರ್ಣಿಮಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಅಪ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚೆಂ ನಟನ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ನವಿ ವಳಕ್ ಶಶಿಭೂಶಣ್ ಕಿಣಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪುರ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಅಶೆಂ ದಿಸಾನಾ.

ಚಿನ್ನಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್. ಉಜ್ವಾಡು ಸಿನೆಮಾ ಹರ್ ಭಾಷಿಕಾನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಯೀ ಪಾತ್ರ್  ಆಸುಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ ತರೀ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ತುಳು ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್  ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.  ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ರೋಸ್, ವೊಜೆಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಾಂಗೀ ತಶೆಂ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ಸವ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ತಿಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ತೋಂಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಭರ್ಚಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ? ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ನೇಸರ್ಗಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಿನ್ನಾನ್  ಕೆದಾಳಾಯೀ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೇಳಿ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ ಶನಿಶಿಂಗ್ಣಾಪೂರ್. ಥಂಯ್ ಘರಾಂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ ನಾಂತ್. ತಿ ಥಂಯ್ಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಫಕತ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂಗೀ? ಗಜ್ಜು ಅನಾಥ್, ನೀತು ಅನಾಥ್ , ಅಕೇರಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಭವಿಶ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡು ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಿಗ್ನೇಶಾ ಸಯ್ತ್ ಅನಾಥ್‍ಚ್ ! ಹೆಂ ಅನಾಥ್‍ಪಣ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೆರ್ಡೂರುಚ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಣಪತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾತೆಂ ಖಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತರೀ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ  ತಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ.  ಪೂರ್ಣಿಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್  ಕೆಲ್ಲೊ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ತಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ನೀತುಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ದಿಸಾನಾ. ಅಪ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಫ್ರೇಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫೊಟೊಲಾಗಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂಚ್ ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್.

 

ಸಿನೆಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಧಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಉದಯವಾಣಿ ಬ್ಯೂರೊ ಚೀಫ್ ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆನಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಯು ಕೆ ಕುಮಾರ‍್ನಾಥ್ ಹಾಂಚೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

 

ಮಾಲ್ಘಡೊ ನಟ್ ಸದಾಶಿವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : "ಕೊಂಕಣಿ ಏಕ್ ಸಂವಹನಾಚಿ ಭಾಸ್. ಆನಿ ಎಕಾ ಮಿತಿ ಭಿತರ್ ಚಿನ್ನಾನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ." ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: " ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಶನ್ಶ್  ಸಾರ್ಕಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್."  ಕುಮಾರ‍್ನಾಥ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : " ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಕುರು ನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ಗಜ್ಜುಚೆಂ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಾಫಾರಾಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್"

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ,  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : " ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೇಮಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮಿತಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ  ಥೊಡ್ಯೊ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಫಕತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್" ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : "ಲಾಯೆಕ್ ಆಸಾ."       
    

   ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ . ಕೊಮ್  

COMMENTS